16.01.2017 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Škodcovia jarného jačmeňa a pšenice

Rastliny jarných obilnín sú napádané rovnako ako ozimné obilniny tými istými druhmi škodcov. Rozdiel je v nebezpečenstve, ktoré predstavujú pre jednu alebo druhú skupinu obilnín. Niektoré druhy škodcov viac problémov spôsobujú na oziminách a niektoré zasa na jarinách a sú aj škodcovia, ktorí sú rovnako nebezpeční ako pre jariny tak aj pre oziminy.

Škodcovia, ktorí predstavujú väčšie nebezpečenstvo pre jariny sú: kohútiky, skočky, zunčavka jačmenná, byľomor sedlový a zelenuška žltopása.

Skočky

Na obilninách sa vyskytujú a škodia tri druhy skočiek: skočka obilná – Phyllotreta vittula, skočka steblová – Chaetocnema aridula a skočka dreňová – Chaetocnema hortensis. V strednej Európe sa najviac vyskytuje skočka obilná. Škodí v štádiu imága na jar a na jeseň vyžieraním malých dierok do listov. Skočka steblová a skočka dreňová škodia aj v štádiu imága, podobne ako skočka obilná, ale väčšie škody zapríčiňujú larvy na jar, ktoré sa vžierajú do listových pošiev a do stebla, kde v dreni vyžierajú chodbičku. Ak sú napadnuté mladé rastliny, ktoré ešte neodnožili, obyčajne zahynú. Ak sú napadnuté rastliny ktoré už odnožili, zahynie iba napadnuté steblo. Napadnuté rastliny sa slabšie vyvíjajú a majú nižšiu úrodu. Najväčšie škody zapríčiňuje na mladých rastlinách za teplého a suchého počasia na jar a na jeseň.

Ochrana

Odporúča sa sejba v optimálnom termíne pri správnej hĺbke umiestnenia osiva. Tiež významné je ničenie burín najme z čeľade lipnicovité (Poaceae), na ktorých sa živia imága po prezimovaní. Chemické opatrenia proti týmto škodcom sa zriedka používajú.

Kohútiky

V strednej Európe na obilninách škodia tri druhy kohútikov: kohútik pestrý - Oulema melanopus, kohútiky modrý - Oulema gallaeciana a kohútik – Oulema duftschmidi. Posledný druh je menej známy a je morfologicky a bionómiou veľmi podobný kohútikov modrému. Pre prax nemá význam ich rozlišovať.

Kohútiky sú významní škodcovia obilnín, najmä pšenice a jačmeňa. Kohútik modrý škodí aj na ovse. Jarné obilniny sú citlivejšie na poškodenia ako oziminy. Škodia imága aj larvy podobným spôsobom, t. j. vyžieraním úzkych pásikov na listoch. Rozdiel v poškodení je v tom, že imága prehryznú vrchný aj spodný epidermis listu, ale zväčša tieto poškodenia nie sú na celom liste. Larvy vyžierajú pletivá na liste medzi nervami, ale nepoškodzujú spodnú pokožku listu. Škodlivosť lariev je oveľa významnejšia ako škodlivosť imág. Žer lariev a imág môže byť taký intenzívny, že sú zničené celé listy a rastliny hynú. V kalamitných rokoch môže znížiť úrodu aj o 25 – 50 percent. Napadnuté rastliny predčasne dozrievajú. U jarného jačmeňa prichádza k zníženiu počtu zŕn v klase a HTZ, čo ovplyvňuje nie len kvantitu, ale aj kvalitu úrody – znižuje úrodu, ale aj kvalitu sladovníckeho jačmeňa. Podobne je to aj pri pšenici – znižuje úrodu, aj pekárenskú kvalitu zrna.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Komentáře k článku

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down