Škodcovia jarnej repky – odlišnosti v napadnutí

Na jarnej repke škodia, okrem stonkových krytonosov, v podstate tie isté druhy fytofágov, ako na repke ozimnej, ale ich význam nie je vždy rovnaký. Niektoré druhy sú omnoho nebezpečnejšie a častejšie sa vyskytujúce na jarnej, ako na ozimnej repke, niektoré zase opačne.

Rozdiely v škodlivosti

Na jarnej repke sa nevyskytujú, alebo minimálne škodia voška broskyňová, skočka repková, krytonos repkový a štvorzubí. Už počas vzchádzania na jar najnebezpečnejšími škodcami sú skočky rodu Phyllotreta, na rozdiel od repky ozimnej, kde na jar nezapríčiňujú významné škody, na jarnej repke sú to kľúčoví škodcovia. Trochu neskoršie v období vzchádzania a predlžovacieho rastu na jarnej repke môžu škodiť slizniaky, larvy prvej generácie piliarky repkovej a kvetárky kapustovej a tiež jarný kmeň krytonosa kapustového. Títo škodcovia jarnej repky škodia v období, keď je repka mladá a tiež najcitlivejšia na poškodenie, nezvládnutie ochrany proti nim je príčinou vyorávania porastov, alebo výrazného zníženia hustoty porastov, čo znamená aj zníženie úrody. K výrazným škodám zapríčineným voškou kapustovou sporadicky prichádza, ak voška napadne porast v prvých rastových fázach.

Blyskáčik repkový, byľomor kelový

V neskoršom období významné škody spôsobuje blyskáčik repkový, ktorý je nebezpečnejším na repke jarnej ako na repky ozimnej. Po odkvitnutí ozimnej repky imága blyskáčikov migrujú na jarnú repku, ktorá kvitne neskoršie a rastliny sú vtedy v citlivej fáze na poškodenie, ktoré spôsobuje tento škodca. Navyše rastliny jarnej repky sú menej schopné kompenzovať poškodenia. Na jarnej repke škodia aj imága novo vyliahnutej generácie a straty na úrodách v mimoriadnych prípadoch môžu dosiahnuť až 80 percent. Preto sa v oblastiach s vysokou výmerou repky ozimnej neodporúča pestovať repku jarnú. Podobná situácia je aj s byľomorom kelovým, ktorý je tiež veľmi nebezpečným škodcom repky jarnej. Vzhľadom k namnoženiu viac generácii byľomorov, by sa jarná repka nemala pestovať v menšej vzdialenosti ako jeden kilometer od porastov repky ozimnej. Tiež sa odporúča v regiónoch špecializovaných na ozimnú repku nepestovať vôbec jarnú repku.

V tomto článku sa viac zameriame na škodcov jarnej repky škodiacich na samom začiatku vegetácie. O škodcoch v neskoršom období, ako sú blyskáčik repkový a šešuľoví škodcovia – budeme informovať v odbornej prílohe Agronóm.

Skočky rodu Phylotreta

Na repke na jar rovnako ako na jeseň škodí niekoľko druhov skočiek, z ktorých najvýznamnejšie sú: skočka kapustová – Phyllotreta nemorum, skočka poľná – Phyllotreta undulata, skočka čierna – Phyllotreta atra a skočka čiernonohá – Phyllotreta nigripes.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *