09.09.2015 | 06:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Škodlivosť hraboša pokračuje

Hraboš poľný nás trápi už niekoľko sezón najmä na západnom Slovensku. Aj keď je odpozorované, že populácie hraboša gradujú každé štyri roky a potom ustupujú do obdobia pasivity, keď je hustota hraboša poľného len jeden kus na hektár, v posledných rokoch prestávajú tieto pozorovania platiť.

signalizačná správa

Otázkou zostáva, či aj tým, že pristupujeme k chemickej likvidácii hraboša, nenarúšame jeho prirodzené cykly premnoženia a útlmu množenia. Jednoznačne je dokázané, že veľký podiel na jeho premnožení má znížený zásah do pôdy, obmedzenie orby. Môžeme to sledovať teraz, keď sa hraboš utiahol do porastov cukrovej repy, kde nerušene prežíva ďalej. Ďalším dôkazom jeho pokojného prežívania sú aj priekopy, prípadne viacročné krmoviny.

Hraboš poľný nemá rád horúčavy, dúfajme preto, že jeho populácia klesla. Po rokovaniach so Slovenskou správou ciest je prísľub likvidácie hraboša poľného na okrajoch ciest 1. triedy a rýchlostných komunikácií. Cesty 2. triedy patria pod správu Vyšších územných celkov. Likvidácia hraboša nemôže byť len záležitosťou poľnohospodárov, ale celého hospodárstva z toho dôvodu, že je prenášačom významných ochorení prenosných na človeka: tularémia, leptospiróza, toxoplazmóza, ale je aj rezervoárom prenosu kliešťovej encefalitídy a boreliózy a iných nebezpečných ochorení a parazitov.

Najväčšie škody však spôsobuje na úrode poľných plodín. Celú zimu škodí na repke ozimnej a ozimných obilninách, od jari do jesene je takmer vo všetkých plodinách. Preto Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky udelilo ďalšiu výnimku na použitie Stutox-I proti hrabošovi poľnému od 21.augusta do 19.decembra 2015.

Aplikačná dávka zostáva nezmenená: 4 - 5 kg na hektár pri ohniskovom výskyte a 8 - 10 kg na hektár pri strednom, silnom a veľmi silnom výskyte.

Metodické pokyny na etikete určujú:

  1. Prípravok aplikujte hlboko do aktívnych nôr alebo použite jedové staničky. Dobré výsledky je možné dosiahnuť i používaním lepových drenážnych rúrok. V rámci jednej kolónie hrabošov odporúčame aplikovať prípravok do 3 - 5 nôr.
  2. Na jedno aplikačné miesto je možné vložiť maximálne 30 gramov (do nory), resp. 60 gramov (do jedovej staničky resp. do drenážnej rúrky) nástrahy za dodržania dávkovania na jeden hektár (max. 5 kg/ha). V žiadnom prípade nevkladať väčšie dávky voľne na pole.
  3. Mŕtve hraboše zakopať alebo spáliť na vopred vyhradenom mieste mimo dosahu detí.
  4. Každú aplikáciu rodenticídu v poľných podmienkach ohlásiť príslušnému poľovníckemu združeniu za účelom ochrany voľne žijúcej zveri.
  5. Prípravok neaplikujete pred dažďom, na ľad a sneh a za rosy. Účinná látka v prípravku sa vlhkosťou rozkladá.
  6. V prípade veľmi silného výskytu je možné po potvrdení veľmi silného výskytu príslušným fytoinšpektorom ÚKSÚP-u a len na základe kladného vyjadrenia NRL UVLF v Košiciach použiť Stutox-I na povrch pôdy za podmienok:

-          identifikovať veľmi silný a silný výskyt na príslušných parcelách fytoinšpektorom ÚKSÚP-u,

-          aplikovať jednorázovo rozmetačmi umelých hnojív (nie sejačkami),

-          dôležité je správne nastavenie zariadenia na rozmetanie granúl, granule nesmú byť pri aplikácii drvené, aplikáciou sa má dosiahnuť 7 - 11 granúl na 1 m²,

-          dodržiavať dávku 8 - 10 kg/ha,

-          v žiadnom prípade sa nesmie použiť v PHO4 (Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd a povrchových vôd, ak nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, prípravok je vylúčený z použitia v celom 2. ochrannom pásme, prípravok sa nesmie aplikovať v blízkosti sídiel zásobovaných vodou zo studní, čo posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán.) a nemú byť zasiahnuté vodné hladiny a toky,

-          musí byť dodržaná neošetrená zóna od povrchových tokov minimálne dvojnásobku šírky toku, maximálne 50 m,

-          v oblastiach so sklonom nad 10 stupňov je zákaz použitia prípravku, ak sa očakáva topenie snehu alebo intenzívne zrážky,

-          aplikovať v mimoletovom čase včiel, alebo zabezpečiť, aby na ošetrovanej pôde neboli rastliny, ktoré poskytujú včelám v čase aplikácie peľ alebo nektár.

Dôležitá skutočnosť je, že účinná látka Stutoxu-I je fosfid zinočnatý, ktorý pôsobením vody, vzdušnej vlhkosti a v kyslom prostredí uvoľňuje dýchací jed fosforovodík. Nebezpečný pre zdravie je najmä po požití a pri vdychovaní prachu.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down