15.01.2019 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Školenie pedagógov stredných odborných škôl

Agrion – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR organizovalo v dňoch 11. a 12. decembra v priestoroch Agroinštitútu v Nitre školenie pedagógov zo stredných odborných škôl. Za účasti odborníkov z Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, prof. h. c. prof. Pavla Finduru, PhD., vedúceho KSVB, doc. Ing. Jána Jobbágya, PhD., a zástupcov firiem dovážajúcich poľnohospodársku techniku boli pedagógom predstavené nové trendy z oblastí zavlažovania a aplikácii hospodárskych hnojív, inovačných trendov v technike pre aplikáciu chemických látok, drenážnych systémov a vzniku a regulácie úletu postrekovačov do sadov.

Podobné školenia napomáhajú pedagógom zorientovať sa v najnovších trendoch a získať informácie od odborníkov na danú problematiku, vďaka čomu môžu svoje poznatky ďalej predať svojím študentom študujúcim odbor Agromechatronik a jemu blízkym odborom. V úvode školenia vystúpil so svojou prednáškou o nových trendoch v oblasti zavlažovania poľných a špeciálnych plodín Ján Jobbágy. Pedagógom priblížil vo svojej prednáške najpoužívanejšie technické riešenia pásových a širokozáberových zavlažovačov a závlahových sietí, ktoré prešli v posledných rokoch výraznou modernizáciou (predovšetkým v okresoch NZ, NR, SC, LV a KN). Medzi najnovšie a najrozšírenejšie trendy patrí podľa vyjadrenia J. Jobbágya aplikácia živín na porast prostredníctvom fertigácie a vzdialené ovládanie viacerých pivotových zavlažovačov z centrálneho počítača. Novinkou je napr. systém VRI pre aplikáciu variabilnej závlahovej dávky.

Pavol Findura vo svojej prednáške o vplyve technológií obrábania pôdy na zachovanie jej prirodzených vlastností priblížil pedagógom najmodernejšie technológie, ktorými možno predísť vplyvom techniky na degradáciu vlastností pôdy a zároveň šetriť náklady na jednotlivé operácie. Podľa P. Finduru každá operácia spracovania pôdy predstavuje stratu vlhkosti neproduktívnym výparom a preto je vhodné minimalizovať pracovné operácie na poli. Trendami v obrábaní pôdy sú podľa neho systémy pre zníženie utláčania pôdy a zvýšenie využitia výkonu traktora, čoraz častejšie využívanie on-land pluhov, alebo napríklad systémov kontroly trakcie, ktoré znižujú preklz kolies traktora, ktorý negatívne vplýva na pôdu, alebo systémy na reguláciu tlaku v traktorových pneumatikách. Medzi ďalšie trendy podľa neho nepochybne patrí i pôdoochranné obrábanie pôdy, alebo sejba s inovatívnymi sejačkami, ktoré spájajú niekoľko pracovných operácií do jedného prejazdu.

Roľnícke noviny sa so zástupcami pedagógov, Ing. Dagmar Vašovou zo SOŠTaAP Rimavská Sobota a Ing. Martou Štifelovou zo SOŠ Pruské po ukončení školenia zhovárali o spolupráci so združením Agrion a ich víziách v oblasti vzdelávania mladých do budúcnosti.

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down