05.03.2018 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Skorá jarná herbicídna a fungicídna ochrana obilnín

Produkčná plocha obilnín má dlhodobo najvýznamnejšie postavenie v rámci plodín pestovaných na Slovensku so zastúpením v osevných postupoch na úrovni približne 40 %. Vysoký podiel obilnín na ornej pôde spojený s nedostatočným striedaním s vhodnými predplodinami zvyšuje každoročne nároky na úroveň ochrany proti škodlivým biotickým faktorom.

Herbicídna ochrana patrí neodmysliteľne k hlavným opatreniam v rámci regulácie výskytu burín. Komplex týchto opatrení naďalej zostáva veľmi dôležitým nástrojom v technológii pestovania, vytvárajúci plodinám podmienky pre rast v prostredí bez konkurenčného pôsobenia burín. Inovácie vo výskume a vývoji prinášajú najnovšie herbicídy so safenerom, ktoré súčasne pohotovo ničia jednoklíčnolistové aj dvojklíčnolistové buriny a zároveň sú vysoko selektívne k obilninám. Ponuka herbicídnych ošetrení obilnín je veľmi široká. Dôvodov prečo si vybrať práve Sekator® OD ako spoľahlivé riešenie proti dvojklíčnolistovým burinám je niekoľko. Výhodou použitia herbicídu Sekator® OD je možnosť aplikácie už pri nízkych teplotách od 5°C. Mechanizmom účinku je inhibícia enzýmu acetolaktát syntetáza, ošetrené citlivé buriny prestávajú v krátkom čase po aplikácii rásť, konkurovať obilnine, objavujú sa na nich chlorózy, nekrózy a postupne odumierajú. Sekator® OD obsahuje safener a dve sulfonylmočoviny, ktoré aj pri oneskorenej aplikácii negatívne neovplyvňujú vývin rastového vrchola obilnín. Spektrum účinku je široké, veľmi dobre pôsobí na rumančekovité a kapustovité buriny vrátane úhorníka liečivého a výmrvu repky, lipkavec obyčajný, láskavce, nezábudku roľnú, hviezdicu prostrednú, ľuľok čierny, mlieč zelinný a výmrv slnečnice. Pri výskyte hluchaviek, mrlíkov, lobody, konopnice napuchnutej, pichliača roľného, horčiakov, veroník, pupenca roľného, fialiek, maku vlčieho, mlieča roľného a zemedymu odporúčame vždy použiť dávku 0,15 l/ha. Dvojklíčnolistové buriny by mali byť v maximálnej rastovej fáze 4 – 6 listov a lipkavec by mal mať najviac 10 praslenov. Najvhodnejší termín pre ničenie pichliača roľného je od fázy prízemnej ružice do výšky 10 – 15 cm. Olejová formulácia (OD) zlepšuje predovšetkým priľnavosť a pokryvnosť aplikovaného roztoku na burinách, zrýchľuje a zdokonaľuje prienik do rastlinných pletív. Prípravok je miešateľný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi, listovými hnojivami a regulátormi rastu s účinnou látkou chlormequat-chlorid.

V porastoch ozimnej pšenice, raže a tritikale zaburinených nielen dvojklíčnolistovými burinami, ale navyše aj metličkou obyčajnou je potrebné zvoliť komplexnejší herbicíd a tým je Husar® WG v dávke 200 g/ha. Tento herbicíd neobsahuje rastovú účinnú látku a dosahuje spoľahlivú účinnosť aj pri nízkych teplotách, kedy „najviac otužilé“ buriny už vegetujú. Teplo, vyššia vzdušná vlhkosť a vlhká pôda v období aplikácie účinok urýchľujú. Po aplikácii sa prejavuje krátkodobo aj pôdna reziduálna účinnosť. Výhodou Husaru WG je možnosť spoločnej aplikácie s hnojivom DAM 390 pričom táto kombinácia zvyšuje razanciu účinnosti aj na prerastené buriny. Počas plnej jarnej vegetácie, kedy teploty už vystupujú nad 10 °C, je z hľadiska spektra a rýchlosti účinnosti vhodnejším riešením nový Husar® Active v dávke 1 l/ha. Dávka účinnej látky iodosulfuron – methyl na hektár je rovnaká ako pri aplikácii prípravku Husar® vo WG formulácii. V novom Husar® Active je vplyvom spolupôsobenia s ďalšou účinnou látkou 2,4 D 2-EHE a unikátnej olejovej disperzii dosahovaná vyššia účinnosť. Spoľahlivejšie je potom ničený najmä pichliač roľný, pohánkovec ovíjavý, mak vlčí, veronika perzská a mnohé ďalšie druhy burín. Aplikáciu v kvapalnom hnojive DAM 390 neodporúčame. Prípravok je miešateľný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi, listovými hnojivami a regulátormi rastu s účinnou látkou chlormequat-chlorid.

Fungicídna ochrana je v súčasnosti nenahraditeľným prvkom technológie pestovania obilnín s výrazným vplyvom na úrodu a kvalitu obilia na potravinárske aj kŕmne účely. V sladovníckom jarnom jačmeni sú z dôvodu udržania požadovaného zdravotného stavu porastov realizované priemerne dve fungicídne ošetrenia pričom v ozimných obilninách sú často vyžadované až tri zásahy proti chorobám listov a klasov. Fungicíd Hutton® bol špeciálne vyvíjaný pre výskyt patogénov v slovenských a českých klimatických podmienkach a v iných krajinách Európy sa nepoužíva. Vďaka trojkombinácii účinných látok spolu s vhodnými rozpúšťadlami a zmáčadlami je k dispozícii všestranný fungicíd proti listovým a stonkovým chorobám. Univerzálnosť tohto výnimočného prípravku potvrdzuje aj registrácia do všetkých pestovaných obilnín. Hutton si získal veľa pestovateľov vďaka prijateľnej cene v porovnaní k zisku, ktorý poskytuje a osvedčil sa aj v ročníkoch so silným tlakom hrdze plevovej. V pšenici, jačmeni, raži, tritikale a aj v ovsi odporúčame Hutton® aplikovať v dávke 0,8 l/ha od začiatku steblovania do začiatku klasenia (BBCH 30–51) pričom väčšie uplatnenie nachádza v termíne začiatkom steblovania obilnín. Pri skorých jarných ošetreniach sa používa na ochranu porastov proti steblolamu a častokrát sa pri aplikácii kombinuje s herbicídom. Hutton® vykazuje mimoriadnu úroveň účinnosti proti kompletnému spektru listových chorôb pšenice (múčnatka, septoriózy, hrdze), pričom v dávke 0,8 l/ha má významnú vedľajšiu účinnosť aj proti helmintosporióze pšenice (DTR). Podobne v jačmeňoch ponúka Hutton® nadštandardnú úroveň kontroly všetkých významných listových chorôb (hnedá a rynchospóriová škvrnitosť, múčnatka, hrdze) a súčasne má významný vedľajší účinok aj proti ramuláriovej škvrnitosti. Heslo „nepreniknuteľná trojitá obrana“ je v prípade tohto prípravku namieste. Napriek tomu, že tento prípravok má výbornú kuratívnu a eradikatívnu účinnosť, ak to podmienky umožňujú, vždy je efektívnejšie uprednostniť preventívnu aplikáciu. V pokusoch boli dostatočne overené kombinácie s vybranými herbicídmi (napr. Sekator® OD, Husar®, Husar® Active, Attribut®), s insekticídmi Decis® EW 50, Proteus® 110 OD a s rastovými regulátormi Spatial® Plus a Cerone® 480. Výnimočná kompletnosť fungicídnej účinnosti prípravku vylučuje potrebu kombinácií s inými fungicídmi.

Fungicíd Hutton® je možné zakúpiť v cenovo výhodných setoch. Na výber sú sety s herbicídom Sekator® OD, s herbicídom Husar® WG alebo s herbicídom Husar® Active. Pestovatelia s väčšou výmerou môžu využiť jednorazovú XL objednávku v množstve 400 litrov Huttonu a celých násobkov tohto množstva (balenie je rovnaké, 5 l kanistre ako pri bežnej objednávke, ale cena je o 5 % nižšia). Zľavu na prípravky v sete a za objednávku XL nie je možné vzájomne kumulovať.

Spoločnosť Bayer predovšetkým vďaka neustálej inovácii ponúka pestovateľom komplexné riešenia od morenia osív cez herbicídnu ochranu, sled fungicídnych ošetrení až po insekticídne zásahy spolu s podrobným technickým poradenstvom na vysokej úrovni v rámci systému integrovanej ochrany rastlín pre dosahovanie vyššej rentability produkcie obilnín.

Ing. Ján Hanuska, Bayer

 

 

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down