Skúsený a profesionálny partner v obilninách

Regulátor rastu Moddus je na Slovensku dlhodobo najpredávanejším regulátorom rastu a jeho obľuba medzi pestovateľmi naďalej rastie. Niet sa čomu čudovať. Správna regulácia porastu dokáže zaistiť bezstarostný zber a istú úrodu. A na tento účel je originálny Moddus jednoznačne najspoľahlivejším partnerom.

Ako Moddus pôsobí? Skracuje rastliny, zvyšuje odolnosť voči poliehaniu.

Rastliny obsahujú rastové hormóny giberilíny, ktoré podporujú ich predlžovací rast. Účinná látka trinexapak-etyl v prípravku Moddus je rastovým retardantom, ktorý efektívne inhibuje syntézu týchto rastových hormónov a tým dochádza k zastaveniu predlžovacieho rastu rastlín. Je prijímaný predovšetkým zelenými časťami rastlín, kde je rýchlo rozvádzaný do meristematických pletív. Tam spôsobuje zbrzdenie predlžovania stonkových internódií. Zabrzdenie rastu vedie k zníženiu ich výšky a zvyšuje sa odolnosť proti poliehaniu.

Skrátenie výšky pšenice ozimnej po aplikácii prípravkom Moddus (vľavo)

 

Kedy aplikovať? Optimálnym termínom aplikácie je BBCH 31.

Skorý termín aplikácie (BBCH 31-32) výrazne skracuje spodné internódiá, zosilňuje steblo, má významný vplyv na rast koreňového systému a ukotvenie rastlín v pôde. Rastliny tak lepšie hospodária s vodou, čo sa priaznivo prejavuje na výške úrody. Hlavným odporúčaním spoločnosti Syngenta je aplikácia Moddusu vo vývojovej fáze prvého kolienka (BBCH 31), ktorá vzhľadom k pozvoľnému uvoľneniu účinnej látky zaisťuje maximálne spevnenie stebla a skrátenie spodných internódií, a tým zabezpečí najvyššiu odolnosť proti poliehaniu. Neskorší termín aplikácie (BBCH 33-35) má vplyv na skrátenie horných internódií a celkové skrátenie výšky porastu. Vplyv na zosilnenie stebla a rozvoj koreňovej sústavy teda nie je tak výrazný.

 

Kde je možné Moddus použiť? Vo všetkých obilninách.

Regulátor Moddus jednoznačne patrí do všetkých intenzívnych technológií pestovanie obilnín. Vďaka širokému rozsahu registrácie, je ho možné použiť vo všetkých obilninách. Ďalšou prednosťou je, že nemá žiadne obmedzenia vzhľadom k ochrane vôd, vodných zdrojov a životného prostretia.

 

Prečo originálny Moddus? Je šetrný a overený.

V dnešnej dobe ponúka účinnú látku trinexapac-ethyl nejedna spoločnosť vo svojom generickom variante produktu. Originálna formulácia má za sebou desiatky rokov výskumu, vývoja a následne ďalšie desiatky rokov poľnohospodárskej praxe a skúseností. Okrem účinnej látky je v produkte celá rada adjuvantov, činidiel, stabilizátorov, safenerov a ďalších prímesí, ktoré robia Moddus aj naďalej unikátny. Generické produkty sa v tomto ohľade významne odlišujú, a preto by nemali byť odporúčané rovnakým spôsobom ako originálny Moddus. Funkcie prímesí sú v prípade regulátorov rastu úplne zásadné a veľmi môžu ovplyvniť správanie prípravku. Najdôležitejšia je následne jeho účinnosť a šetrnosť, respektíve bezpečnosť pre plodinu.

 

Ako sa generické formulácie môžu líšiť od Moddusu? Predovšetkým v účinnosti a prejavoch k plodine.

Formulácie sú odlišné hlavne v oblastiach:

  • množstvo účinnej látky
  • formulácia
  • rozsah registrácie
  • fyziologické prejavy
  • bezpečnosť pre plodinu
  • účinnosť

 

Odborníci spoločnosti Syngenta v spolupráci s nezávislými pracoviskami testovali správanie niektorých generických formulácií v porovnaní s originálnou. Na fotografiách je vidno jasné rozdiely. Jednou so základných odlišností je stabilita skladovania pri nízkych teplotách, kde u generických formulácií dochádzalo k zrazeniu (obr.1).

 

Obr. 1: Test skladovateľnosti pri nízkych teplotách, Moddus vyšiel jednoznačne ako víťaz

Moddus je veľmi často používaný v zmesiach, predovšetkým s fungicídom. Aj v tejto oblasti sme spravili pokus, ktorý dokázal zásadný rozdiel v účinnosti porovnávaných zmesí s rovnakým fungicídom. Jednoznačne bola preukázaná šetrnosť originálnej formulácie voči rastlinke (viď. na obrázku č.2, vľavo zmes s originálnym prípravkom Moddus, vpravo s generickou formuláciou).

 

Obr.2: Aplikácia tank-mix s rovnakým fungicídom – vľavo Moddus, vpravo generikum

 

 

Aké sú možnosti pre nákup Moddusu? V balíčku s prípravkom Stereo alebo samostatne.

Už tradične spoločnosť Syngenta ponúka regulátor Moddus samostatne alebo vo výhodnom balíčku s fungicídom Stereo. Tento balíček je jednak cenovo zvýhodnený a zároveň sa oba prípravky ideálne dopĺňajú pri prvom fungicídnom vstupe do porastu. Zloženie balíčka je 10 lit. Moddus + 50 lit. fungicídu Stereo.

Porast, do ktorého ste vložili nemalé úsilie si zaslúži náležitú starostlivosť, aby na konci sezóny zaznel happy end. Ponúkame originálne riešenie, docenené nejedným pestovateľom.

 

Autor: Ing. Eva Kabylová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *