20.01.2012 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sladký rok producentov cukru

To, v čo pestovatelia cukrovej repy dúfali pred začiatkom zberu tejto plodiny, sa vrchovatou mierou aj naplnilo. Po skončení tohtoročnej cukrovarníckej kampane, ktorú 9. januára uzavreli v sereďskom cukrovare, mohli pestovatelia i cukrovarníci konštatovať, že takú výbornú sezónu ešte nezažili. Potvrdzujú to aj nasledujúce slová zástupcov pestovateľov a cukrovarov.

Robert KOVÁCS, predseda, Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska:

„V tomto hospodárskom roku boli takmer optimálne klimatické podmienky pre pestovanie cukrovej repy. Dobrá zásoba pôdnej vlahy z predchádzajúceho roku bola predpokladom pre dobré klíčenie a vzchádzanie repy, čím sa podarilo dosiahnuť optimálny počet jedincov na jednotku plochy. Taktiež rozdelenie zrážok počas vegetácie a dobré zberové podmienky vytvorili predpoklad pre dosiahnutie dobrých úrod. Výsledkom je priemerná úroda 60 ton repy z hektára a 18-percentná cukornatosť, čo je najvyššia hodnota v ére samostatnosti Slovenska. Znamená to rekordnú úrodu 10,80 tony polarizačného cukru z hektára, čím sa slovenskí pestovatelia zaradili medzi európsku pestovateľskú špičku.

Hoci cieľom reformy trhového poriadku s cukrom bolo znížiť spotrebiteľské ceny cukru, aj v súčasnosti sa presviedčame o tom, že opak je pravdou. Maloobchodné ceny cukru sú vyššie ako pred reformou, ale pestovateľ dostáva za repu o 39 percent menej. Aj preto zástupcovia pestovateľov rokujú s producentmi cukru o rozdelení podielu zo zvýšenej ceny cukru a na rok 2011 sa nám podarilo s cukrovarmi dohodnúť príplatky vyplývajúce z tejto skutočnosti. Pri minimálnej cene 26,29 eura za tonu sa totiž cukrová repa rentabilne pestovať nedá. Zároveň však nesmieme zabudnúť na minulý hospodársky rok, keď pestovateľov okrem nepriazne počasia postihlo aj rozhodnutie bývalého ministra o znížení osobitnej platby na cukor. To spôsobilo, že namiesto ziskov sme počítali straty. Tohoročné realizačné ceny a tržby za cukrovú repu znamenajú pre pestovateľov prakticky iba čiastočné dorovnanie strát z predchádzajúceho roka.

Chcel by som sa ešte vrátiť ku koncu minulého roku, keď veľký rozruch vyvolala nesprávna interpretácia jednotlivých kategórii podpôr, ktoré pestovatelia cukrovej repy dostávajú. Osobitná platba na cukor, teda platba na vyrovnanie ceny repy vyplývajúcej z reformy, bola v roku 2011 vyplatená v plnej výške. Aktívni pestovatelia však vlani nedostali dočasnú štátnu pomoc, ktorá sa vypláca na produkciu z roku 2010 v tých krajinách, ktoré znížili produkciu cukru pod 50 percent z pôvodnej kvóty. Túto skutočnosť hodnotíme ako neférovú, pretože peniaze z Bruselu na Slovensko prišli, ale boli rozpustené v platbách na SAPS pre celé územie Slovenska. Zväz pestovateľov cukrovej repy však vyvíja enormné úsilie, aby táto platba, ktorá patrí pestovateľom repy, bola vyplatená aspoň v roku 2012.“

Dušan JANÍČEK, prokurista, Slovenské cukrovary, s. r. o., Sereď:

„Tohtoročná cukrovarnícka kampaň trvala 122 dní – začali sme 9. septembra a skončili 9. januára. Z celkovej pestovateľskej výmery 8 540 hektárov sme počas kampane spracovali vyše 500-tisíc ton cukrovej repy a vyrobili 76 100 ton cukru. To je viac než 33-tisíc ton nad našu kvótu, ktorá predstavuje 43 840 ton. Za 24 hodín sme spracovali vyše 4-tisíc ton repy, čím sme naplnili priemernú kapacitu cukrovaru. Pri priemernej úrode cukrovej repy 62,6 tony z hektára sme zaznamenali priemernú cukornatosť 17,3 percenta. Ide o historicky najlepší výsledok v sereďskom cukrovare za viac než sto rokov jeho existencie. Cukrovú repu pre nás pestuje 85 pestovateľov, pričom všetci dosiahli nadpriemerné úrody. Pestovatelia musia byť spokojní nielen s úrodou, ale aj s cenou. Jej konečnú výšku po všetkých príplatkoch a bonusoch síce neprezradím, ale určite bude vyššia ako v predchádzajúcom roku. V súčasnosti už máme s pestovateľmi dohodnuté aj základné tézy zmluvy na rok 2012/2013, pričom súčasnú výmeru by sme chceli udržať, prípadne aj zvýšiť na 9-tisíc hektárov.“

Ivan KARDOŠ, predseda predstavenstva, Považský cukor, a. s., Považská Teplá:

„Takú vynikajúcu sezóna ako bola táto sme v histórii nášho cukrovaru ešte nezaznamenali. Pri priemernej úrode repy 63,5 tony z hektára sme dosiahli priemernú cukornatosť 18,7 percenta, čo znamená 11,9 tony polarizačného cukru z hektára. To sú úžasné parametre aj z európskeho pohľadu. Aj touto cestou sa musím poďakovať pestovateľom za starostlivosť, ktorú venujú cukrovej repe. Tieto výsledky sú zároveň dôkazom, že cukrová repa môže byť i v našich podmienkach jednou z najvýnosnejších plodín. Samozrejme, že veľmi dobré výsledky sa prejavia aj v platbách za repu. Pestovatelia sa teda mohli presvedčiť, že investície do repy sa im oplatili a že dlhodobá spolupráca s cukrovarom prináša svoje ovocie. Pozitívnou správou pre pestovateľov je určite aj to, že v nadchádzajúcej sezóne budeme môcť vyrobiť viac mimokvótového cukru. To znamená aj zvýšenie výmery cukrovej repy, ktorá vlani dosiahla 9 232 hektárov. Z nej sme spracovali 586 097 ton repy a vyrobili 99 068 ton cukru, teda zhruba 30-tisíc ton nad našu kvótu. Kampaň sme pritom zahájili 8. septembra a ukončili 28. decembra. Zmluvne máme teraz „podchytených“ 104 pestovateľov s priemernou pestovateľskou plochou 88,7 hektára na jedného pestovateľa. V rámci EÚ, kde dominujú malí pestovatelia, ide o nezvyčajné číslo, ktoré možno označiť za našu veľkú prednosť.“

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down