19.03.2020 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sladovnícke odrody jačmeňa jarného registrované na Slovensku v rokoch 2018 – 2020

V rokoch 2017 – 2019 bolo v štátnych odrodových skúškach s jarným jačmeňom skúšaných 42 odrôd. Z tohto počtu boli dve odrody domáceho pôvodu a 40 odrôd bolo zo zahraničia. Po ukončení trojročného skúšobného cyklu bolo na základe hospodárskych výsledkov a výsledkov sladovníckej kvality zaregistrovaných 14 nových sladovníckych odrôd.

V roku 2018 bolo zaregistrovaných šesť odrôd jarného jačmeňa s výberovou sladovníckou kvalitou: Accordine, Esma, IS Maltigo, KWS Amadora, LG Lodestar a Pop. V roku 2019 boli zaregistrované tri odrody jarného jačmeňa s výberovou sladovníckou kvalitou: LG Aurus, Chimbon a Laureate, a rovnako tri odrody jarného jačmeňa s výberovou sladovníckou kvalitou: LG Nabuco, Bernet a Avus boli zaregistrované i v roku 2020.

Sladovnícka kvalita registrovaných odrôd jarného jačmeňa bola vykonaná z 12 vzoriek vo VÚPS, a. s., Sladařský ústav v Brne. Počas trojročných skúšok odrôd sa hodnoty dusíkatých látok pohybovali od 10 percent (LG Lodestar) do 10,8 percent (LG Nabuco). Obsah extraktu u registrovaných odrôd bol vysoký a pohyboval sa od 82,8 % do 84,2 percenta (IS Maltigo). Relatívny extrakt pri 45 °C bol u registrovaných odrôd na optimálnej až vyššej úrovni (43,5 - 50,6 percenta). Proteolytické rozlúštenie charakteristické Kolbachovým číslom bolo silné a pohybovalo sa od 48,6 percenta (Bernet) do 53,9 percenta (Esma). Amylolytické rozlúštenie (diastatická mohutnosť) bolo optimálne od 305j.WK (LG Lodestar) do 394j.WK (IS Maltigo). Cytolytické rozlúštenie bolo nadpriemerné. Degradácia bunkových stien bola od 91 percent (Chimbon) do 98 percent (KWS Amadora a LG Lodestar) a obsah β-glukanov bol od 32mg/l (KWS Amadora) do 152mg/l (Laureate). Odrody mali v rokoch skúšok väčšinou číru sladinu. Podrobnejšie výsledky sladovníckej kvality sú uvedené v tabuľkách.

Vegetačné pozorovania a výkonové skúšky odrôd jarného jačmeňa sa vykonali na 36 lokalitách. Stabilne nadpriemerné úrody vo všetkých výrobných oblastiach mali odrody Accordine, KWS Amadora, Esma, Pop, LG Lodestar, Laureate, Bernet a Avus. Nadpriemerné úrody v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti mala odroda IS Maltigo. Odrody LG Aurus, Chimbon a LG Nabuco mali nadpriemerné úrody v repnej a zemiakovo – horskej výrobnej oblasti. Priemerné úrody registrovaných odrôd v rokoch 2015 - 2019 sú podrobnejšie uvedené v tabuľkách.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down