18.10.2019 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Slovenské ovocinárstvo dnes – očakávania a výzvy do budúcnosti

Slovenské ovocinárstvo je v posledných rokoch viac alebo menej v pozornosti širokej verejnosti. Je súčasťou poľnohospodárskej prvovýroby so všetkým, čo k tomu patrí. Má aj silné aj slabé stránky. Špeciálne plodiny sú náročné na ľudskú prácu a ešte viac na investície. Pre objasnenie problematiky sme preto o rozhovor požiadali Ing. Mariána Vargu, predsedu Ovocinárskej únie Slovenskej republiky.

Kde sa slovenské ovocinárstvo nachádza dnes?

Ovocinárstvo na Slovensku si posledných takmer dvadsať rokov stále drží trend úrod okolo 50 tisíc ton ovocia ročne. Kým v minulosti sme mali 16 000 hektárov sadov, dnes oficiálne vykazujeme už len 6 700 hektárov, z toho vyslovene produkčných sadov je len 3 500 hektárov, ostatných 3 000 hektárov je s veľmi nízkou, takmer nulovou produkciou ovocia. V tom historickom vývoji sme síce spadli na podstatne nižšiu výmeru, ale s vyššou produkciou ovocia z hektára, pričom celková produkcia sa udržala.

Na Slovensku je celkovo 450 ovocinárov. Avšak tých, ktorí produkujú certifikované ovocie, t. j. ovocie, ktoré môže ísť do obchodných sietí, je len okolo 30 subjektov. Časť z nich sú v odbytovom združení, buď SK Fruit, alebo Bonum. Znamená tu, že na Slovensku máme stále menej a menej ovocinárov, ale tí čo ostali, sú výkonnejší. Čo sa kvality týka slovenské ovocinárstvo z pohľadu svetového, ale aj európskeho ovocinárstva, veľmi razantne speje k vysokej kvalite produkcie.

Špecifikoval by ste problémy ovocinárskej výroby?

Boríme sa s neusporiadanými vlastníckymi vzťahmi k pôde. Postaviť dom na cudzom pozemku je veľmi veľké riziko a rovnako aj vysadiť sad. Pri rôznych zmenách vlastníctva, by ovocinár mohol o ten sad prísť. Druhá vec je investičná náročnosť ovocinárskej výroby, pretože máloktorý domáci subjekt má na to, aby zakladal sad. Dnes vysadiť ovocný sad nie je problém. Problémom je jeho technické zabezpečenie - závlahy, ochrana proti ľadovcu, proti mrazová ochrana, to všetko si vyžaduje vysoké investície. Samotná výsadba, biologický materiál – stromčeky, tvorí možno 40 percent z celkových nákladov. Založiť technologicky zabezpečený sad predstavuje investíciu vo výške okolo 50 tisíc eur na hektár. Takže málokto si môže dovoliť vysádzať vo veľkom.

Aké máme prednosti, prípadne výhody v porovnaní s okolitým svetom?

Slovensko má jednu obrovskú výhodu - dovolil by som si tvrdiť, nielen v Európe, ale ani vo svete sa nenájde štát, ktorý by mal toľko biologického materiálu - stromov, ktoré by mohli vysádzať. Viac ako 90 percent našej výroby - čo sú takmer 2 milióny ovocných stromov, vyvezieme do zahraničia. Vysádzajú sa v celej Európe, kde sme známejší ako na Slovensku.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down