14.02.2023 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Slovenské ovocinárstvo v kríze alebo ako udržať domácu produkciu ovocia

Počas posledných dvanástich mesiacov zažívajú pestovatelia ovocia vážnu krízu, ktorej v minulosti čelili aj iné odvetvia poľnohospodárskeho sektora, keď predávali za ceny, ktoré nekryli ich produkčné náklady. Ovocinári sa usilovali mať hlavné príjmy z tržieb, preto neustále inovovali, aby udržali tempo s požiadavkami trhu. Na jednej strane sa podarilo za viac než 20 rokov vybudovať slušne fungujúcu vertikálu, ktorej fungovanie je však ohrozené, pretože predajná cena v poslednom štvrťroku 2022 nedosahovala ani výšku nákladov na pestovanie a ďalšie činnosti pozberovej úpravy ovocia (skladovanie, triedenie, balenie, a dodávka podľa špecifikácie zákazníka).

V minulosti množstvo subjektov, ktoré pestovali ovocie, boli podniky s rozmanitou výrobou, ktoré pozerali na svoje hospodárenie ako na celok a straty z rastlinnej, či živočíšnej výroby, si navzájom vykrývali, pretože brali do úvahy napríklad celoročné využitie pracovnej sily, a podobne.

Cieľom produkčného ovocinárstva ako každej podnikateľskej činnosti je dosiahnutie zisku, ktorý umožní ďalej rozvíjať tieto aktivity. Technológia pestovania a odborná spôsobilosť pestovateľov najmä v subjektoch špecializovaných na produkciu ovocia na Slovensku je všeobecne na vysokej úrovni a mnohé výsadby sú špičkové. Problematická je žiaľ ekonomická stránka ovocinárskej výroby.

Výrazné zvýšenie nákladov

Výrazné zvýšenie nákladov v  roku 2022 sa dotklo aj ovocinárov. Začiatkom minulého roku sme boli konfrontovaní razantným zvýšením cien elektrickej energie, ktorej cena sa aj počas roka správala absolútne nepredvídateľne. Niekoľko násobne stúpli ceny za hnojivá, prípravkov na ochranu rastlín, strojov a zariadení, ako aj ceny všetkých servisných dodávateľských služieb. Zaznamenali sme dramatický nárast cien pohonných hmôt a s tým spojených logistických služieb vrátane cien za obalový materiál. Pri vysokých cenách za elektrickú energiu si mnohí ovocinári nemohli dovoliť uskladniť produkciu jabĺk, pretože by sa stali nepredajnými, prípadne uskladnili iba časť produkcie. Poznáte okrem jabĺk na trhu produkt, ktorý by zostal na tej istej cenovej úrovni, alebo by sa dokonca jeho predajná cena znížila? V minulom roku sme po prvýkrát boli nútení zostať na trhu aj v čase, kedy je prebytok ovocia zo záhrad a na Slovensko sú dovážané lacné jablká z Poľska a Maďarska. Dôvod zo strany slovenských ovocinárov bol ten, že nechceli zaťažiť istú časť produkcie jabĺk skladovacími nákladmi, aby sa finálna cena pre pestovateľa ešte viac neznižovala. Boli sme si istí, že od septembra do novembra sa cena jabĺk, za ktorú sme ju dodávali našim odberateľom nebude meniť smerom hore, ale práve naopak naše najčiernejšie scenáre sa potvrdili

Sme nekonkurencieschopní

V takejto krízovej dobe, kedy nevieme čo bude zajtra, sa dlhoročné boľačky sektora ešte viac znásobujú. Prečo sme tak drahí v porovnaní s konkurenciou okolitých štátov?

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down