16.02.2011 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Slovenskí chovatelia ošípaných sú v koncoch

Po našom vstupe do Európskej únie sa situácia v pôdohospodárstve radikálne zmenila. Prakticky celé obdobie od nášho začlenenia do EÚ je charakteristické negatívnymi zmenami v živočíšnej výrobe, pričom najviac bol postihnutý sektor chovu ošípaných.

Kým v období pred rokom 2003 bola tuzemská produkcia bravčového mäsa na takej úrovni, že dokázala zabezpečiť sebestačnosť Slovenskej republiky na úrovni takmer 100 percent, v súčasnej dobe sa znížili stavy ošípaných až natoľko, že doma dokážeme vyprodukovať len okolo 40 percent z celkovej ročnej potreby bravčového mäsa. Zvyšok, zhruba 130-tisíc ton, sa musí doviezť zo zahraničia. To zhoršuje zahraničnú obchodnú bilanciu SR a zároveň likviduje slovenských chovateľov ošípaných.
Zvlášť napätá situácia nastala na začiatku minulého roka, pričom prakticky celý minulý rok sa zhoršovala a dochádza tak k ďalšiemu likvidovaniu chovov ošípaných na Slovensku.
Mimoriadne nepriaznivá situácia nastala začiatkom tohto roka, keď producenti zápasia s veľmi nízkymi realizačnými cenami jatočných ošípaných a zvyšujúcimi sa vstupmi do výroby, hlavne stúpajúcimi cenami obilnín a tým aj kŕmnych zmesí – ich ceny sa medziročne zvýšili až o 30 percent.
Na druhej strane, ceny jatočných ošípaných klesli na 1 euro za kilogram živej hmotnosti, čo je hlboko pod úrovňou výrobných nákladov. Chovatelia tak predávajú ošípané s neúnosnou stratou, ktorá sa blíži k 33 eurám za každú ošípanú dodanú na bitunok.
Chcem podotknúť, že ani tí najlepší chovatelia nedokážu „vyrábať“ ošípané za takúto cenu. V roku 2010 ani jeden chovateľ nehospodáril so ziskom, ale s veľkou až likvidačnou stratou. Výsledkom je to, že mnoho chovateľov sa rozhodlo postupne znižovať stavy prasníc a pokiaľ súčasná nepriaznivá situácia bude pokračovať, na Slovensku sa ošípané chovať nebudú.
Situácia v poľnohospodárstve je veľmi zložitá a po vlaňajších záplavách a nízkych úrodách obilia až katastrofálne zúfala. Pri mnohých rokovaniach s vedením MPRV SR sa len konštatovalo, že situácia je veľmi zlá a trh to vyrieši. A trh to vyriešil tak, že stavy prasníc a ošípaných celkom neustále klesajú a chovatelia rušia svoje chovy. Za posledných osem rokov sa na Slovensku zrušili prakticky dve tretiny chovov.
Vieme, že na Slovensko sa môže doviezť akékoľvek množstvo výrobného bravčového mäsa za nízke ceny, ale treba si uvedomiť, že často ide o surovinu nižšej kvalitatívnej úrovne, ktorá sa používa na výrobu lacných mäsových výrobkov. Ide hlavne o mrazené a separátne mäso, ale aj o rôzne výrobné mäsá, ktoré tvoria odpad pri opracovaní jatočných tiel.
Situáciu v chove ošípaných začiatkom roka výrazne zhoršila dioxinová aféra v Nemecku, odkiaľ sa k nám dováža bravčové mäso i živé ošípané za nízke ceny a tým spracovatelia doslova nútia našich chovateľov, aby prvotriedne a zdravé ošípané predávali za nízke ceny.
Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku informoval o tejto situácii predsedníčku parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Máriu Sabolovú. Rokovali sme aj so štátnym tajomníkom MP RV SR Gabrielom Csicsaiom, ktorý nám však povedal, že rozpočet je daný a nevie pre nás nič urobiť, nakoľko nemá na to kompetencie.
Samozrejme, že sme sa s tým neuspokojili, preto sme otvoreným listom požiadali o riešenie situácie v chove ošípaných aj predsedníčku vlády SR Ivetu Radičovú. Pani premiérku sme informovali o likvidácií chovov ošípaných a tým aj likvidácií pracovných miest na vidieku.
V odvetví chovu ošípaných a výroby bravčového mäsa sú aj ďalšie problémy, ktoré si tiež vyžadujú okamžité riešenie. Chovatelia ošípaných túto nepriaznivú situáciu nedokážu vyriešiť bez podpory štátu.
Zástupcov chovateľov ošípaných prijal aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolt Simon, ktorý na požiadavky chovateľov ošípaných reagoval slovami, že v súčasnosti nie sú žiadne finančné prostriedky na podporu chovu ošípaných. Situácia sa vraj má zmeniť po roku 2013, kedy sa zrovnoprávnia podpory pre všetky druhy hospodárskych zvierat.
Okrem toho nás minister informoval, že na Slovensko sa z Nemecka nedováža mäso ani živé ošípané. Zväz chovateľov však disponuje informáciou, že z Nemecka sa aj naďalej dováža mäso i jatočné ošípané.
Slovenský chovateľ je teda nútený zdravé jatočné ošípané, ktoré sú pod neustálou kontrolou, vyvážať do zahraničia, kde mu ponúknu vyššiu cenu. Náš spotrebiteľ potom musí konzumovať mäso a výrobky z dovezenej suroviny, ktorá je menej kvalitná a navyše aj s podozrením na výskyt dioxínu.
V záujme ochrany zdravia obyvateľov SR žiadame prehodnotiť súčasnú situáciu v produkcii bravčového mäsa a navrhujeme prehodnotiť i spôsob poskytovania štátnej pomoci a iných podporných prostriedkov pre živočíšnu výrobu, podporiť chov ošípaných a vytvoriť priaznivé podmienky pre produkciu kvalitných potravín z domácich zdrojov.
Článok nájdete aj v 7. čísle Roľníckych novín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down