29.09.2015 | 02:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Slovenskí vinári sa môžu uchádzať o podporu na zariadenie a QR kódy

Výrobcovia vína na Slovensku môžu žiadať o podporu z eurofondov na nákup nového vybavenia svojich predajných a prezentačných priestorov i na výrobu etikiet s QR kódmi. Výška investície musí byť v prípade nákupu vnútorného vybavenia najmenej 5000 aur a najviac 50.000 eur. Rovnako aj v prípade investície do označovania vinárskych produktov novými etiketami. Žiadosti prijíma Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) do polovice októbra (15. 10.).

BRATISLAVA. "Podpora je určená na nákup hmotného majetku, napríklad nábytku, chladiaceho zariadenia, drezu, výčapného zariadenia. V prípade investície do QR kódov je oprávneným nákladom grafický návrh novej etikety a náklady na jej tlač s QR kódom," spresnila pre TASR hovorkyňa PPA Katarína Rešetová.
Etikety s QR (Quick Response) majú mať zakódované kompletné informácie o výrobku. "Kód musí obsahovať systém vysledovateľnosti pôvodu vína ku konkrétnemu vinohradu, z ktorého hrozno pochádza. Takto označené vína zaručujú spotrebiteľom kvalitu a vyššiu informovanosť o pôvode ponúkaného výrobku. Cieľom výzvy je zvýšiť konkurencieschopnosť vinárstva na Slovensku," zdôraznila Rešetová.
Zavedenie moderných prvkov na etikety prispeje k vyššej informovanosti spotrebiteľov. Etikety podporia transparentnosť procesu výroby vína. Sprístupnia informácie o pôvode hrozna, o jeho pestovateľovi, s lokalizáciou vinohradu až po jeho spracovateľa – vinára. Opatrenie má zvýšiť úroveň odbytu a predaja slovenských vinárskych produktov a udržať zamestnanosť v danom regióne.
Za neoprávnené sa budú považovať výdavky pred nadobudnutím právoplatnosti a realizované po uplynutí dvoch rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ako aj ďalšie, ktoré špecifikuje príručka k výzve.
V rámci opatrenia určeného na investície do etikiet je možné uplatniť náklady na grafické návrhy maximálne do 3300 eur na jednu podanú žiadosť, pričom náklady na jeden grafický návrh nesmú prekročiť 550 eur. Náklady na tlač novej etikety s QR kódom, na prednú aj zadnú etiketu, môžu byť maximálne do výšky 0,30 eura za kus. Tlač nových etikiet bude obmedzená ročnou produkciou vína s chráneným označením pôvodu a vína s chráneným zemepisným označením žiadateľa na základe hlásenia o výrobe vína k 30. 11. 2014 zaslaného na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSUP). V prípade, ak si žiadosť o podporu na investície podá podnik, ktorý mal v minulom roku zákonnú povinnosť odovzdať toto hlásenie na ÚKSÚP, ktorú si však nesplnil, platobná agentúra jeho žiadosť zamietne. Výdavky musia byť v súlade so schváleným projektom žiadateľa, primerané a vynaložené v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Platobná agentúra prijíma žiadosti o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016 od 25. septembra 2015 do 15. októbra 2015. Žiadosti po termíne nebude akceptovať. Podrobné informácie aj doklady potrebné k žiadosti zverejnila na svojej webovej stránke www.apa.sk.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down