30.08.2014 | 04:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Slovensko má menej prísne pravidlá pre pôdu ako iné krajiny

Regulácia trhu s pôdou je bežná aj v iných členských štátoch Európskej únie (EÚ). Každý si môže spôsob predaja pôdy upraviť samostatne zákonom. Slovensko si pritom podľa rezortu pôdohospodárstva zvolilo menej prísne kritériá ako v iných krajinách.

BRATISLAVA. "Na rozdiel od niektorých štátov neobmedzuje nájomné vzťahy k pôde, ale reguluje len spôsob nadobúdania jej vlastníctva a predovšetkým neviaže nadobudnutie vlastníctva na poľnohospodárske vzdelanie, ani na povolenie prevodu vlastníctva, ani neobmedzuje maximálnu možnú rozlohu vlastnenej pôdy," priblížila pre TASR hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Radka Kulaviaková.

Podľa dostupných údajov Nemecko predaj poľnohospodárskej a lesnej pôdy obmedzuje alebo odmietne záujemcom, ktorí nespĺňajú základné predpoklady, napríklad nemajú pobyt v obci a nedávajú záruku jej riadneho obhospodarovania.

V Rakúsku cudzinci z nečlenských štátov právo na získanie povolenia majú, len ak nie sú dotknuté štátno-politické záujmy štátu, ak získanie pôdy zodpovedá hospodárskym záujmom krajiny, alebo ak má nadobúdateľ pôdy trvalé bydlisko v Rakúsku najmenej 10 rokov.

Právo uzatvárať zmluvy pri dedení alebo zmene vlastníka poľnohospodárskych pozemkov v Poľsku má Poľská štátna poľnohospodárska agentúra. Disponuje napríklad právom uzatvárať zmluvy, pričom v určitých prípadoch má právo na zmenu kupca. Predaj pôdy cudzincom upravuje osobitný zákon.

Maďarskému štátu prináleží na poľnohospodársku a lesnú pôdu predkupné právo pred každým iným záujemcom. Na nadobudnutie vlastníckeho práva je tam potrebné predbežné úradné povolenie správneho orgánu.

Holanďania nemajú zákon, ktorý by reguloval nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy, existuje však veľmi prísne uplatňovanie ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu pred prevodom na iné než poľnohospodárske účely.

Vo Švédsku všeobecne platí, že fyzické osoby môžu nakupovať poľnohospodársku pôdu bez obmedzenia, ale v určitých oblastiach je potrebné povolenie a vyžaduje sa aj príslušné odborné vzdelanie alebo prax. V niektorých prípadoch sa vyžaduje, aby majiteľ na pozemku býval. Právnické osoby potrebujú na nákup pôdy povolenie.

V Slovinsku existuje predkupné právo, ktoré možno uplatniť pri predaji poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Osobami s predkupným právom sú napríklad spoluvlastník, manžel prevádzajúceho, farmár susednej plochy, poľnohospodárska organizácia alebo Národný poľnohospodársky a lesnícky fond.

Vo Francúzsku je trh s poľnohospodárskou pôdou rozhodujúcim spôsobom ovplyvnený organizáciou SAFER, ktorá sa skladá zo zástupcov poľnohospodárskych profesijných organizácií a regionálnych článkov obcí a jej činnosť je kontrolovaná štátom. Základnou úlohou SAFER-u je podpora transparentného a funkčného trhu s poľnohospodárskou pôdou, ako aj podpora regionálneho rozvoja a ochrana pôdy. Každý predaj pôdy je potrebné hlásiť notárovi, ktorý pre SAFER spíše návrh kúpnej zmluvy. Následne má organizácia dva mesiace na rozhodnutie o prijatí alebo odmietnutí návrhu. Ak nejde o špekulatívny účel nákupu pôdy, prevod je akceptovaný. V opačnom prípade je zmluva odmietnutá.

V Taliansku existuje obdobný verejný subjekt ISMEA, ktorý okrem iného reguluje trh s pôdou, a to tak, aby vznikali funkčné poľnohospodárske majetky a zabezpečila sa generačná výmena v poľnohospodárstve. Vytvára osobitné podmienky pre nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy mladými farmármi. Predkupné právo majú fyzické osoby, ktoré obrábajú pôdu najmenej dva roky, ako aj vlastníci poľnohospodárskej pôdy v susedstve.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down