14.12.2017 | 12:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sme krajinou veľkých regionálnych rozdielov

Slovensko je vidiecka krajina so značným podielom poľnohospodárstva, no s rozdielnou úrovňou života i ekonomického rozvoja v jednotlivých regiónoch, ktorým treba venovať patričnú pozornosť. Aj EÚ svoje politiky zameriava na rozvoj regiónov, ktorých v 28 členských štátoch eviduje spolu 263, a hlavný dôraz kladie na riešenie disparít medzi nimi.

Riešenie tejto problematiky bolo predmetom medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Ekonomické a sociálne účinky malého a stredného podnikania, ktorá sa nedávno konala v a.s. Agrorent Nesvady v okrese Nové Zámky. Konferenciu organizovali Slovenská akadémia poľnohospodárskych vied v spolupráci s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Hoci sa  Slovensku ako celku darí či už v rozvoji priemyslu alebo v zamestnanosti, problémom zostávajú výrazné rozdiely medzi regiónmi západného (ako bohatšieho) a východného (ako chudobnejšieho) Slovenska, čo je najviac viditeľné hlavne v prihraničných oblastiach s Poľskom a Maďarskom.

Ide o problém, ktorý sa nedarí riešiť už viac rokov. Na otázku, prečo je to tak, poskytli určité vysvetlenie pedagógovia z Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave v referátoch, ktoré predniesli na spomenutej medzinárodnej konferencii. Ich referáty vznikli na základe výsledkov, ktoré priniesol výskum, uskutočnený vo vybraných regiónoch.

Vplyv zahraničných investícií na rozvoj regiónov

Úloha priamych zahraničných investícií a regionálne disparity na Slovensku bola predmetom prednášky prof. Ing. Judity Táncošovej, CSc., z Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave.

Vo svojom vystúpení povedala, že ekonómovia sa vo všeobecnosti zhodujú v pozitívnom vplyve priamych zahraničných investícií (PZI), lebo v podnikoch s PZI sa dosahuje vyššia produktivita práce v ekonomike i vyššia produktivita práce na pracovníka.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down