Sme odsúdení na spoluprácu

Jednou z tém, na ktorú poukazujete už dlhší čas, je finančná poddimenzovanosť potravinárskeho sektoru na Slovensku. Ako by sa podľa návrhov PKS dal riešiť tento vleklý problém? Na túto a ďalšie otázky odpovedá JARMILA HALGAŠOVÁ, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS).

„Je to dlhodobý problém, na ktorý poukazujeme už od nášho vstupu do EÚ, kedy sme ako potravinári na Slovensku museli splniť prísne hygienické požiadavky na vstup, ktoré sa však následne zvoľňovali, čo bol úder pre našich potravinárov. A následne prišlo programovacie obdobie na roky 2007 až 2013, kde sme poukazovali na diskrimináciu a podfinancovanie nášho sektora. Ale to sa nezmenilo ani v programovacom období na roky 2014 až 2020, takže tie nerovnaké podmienky v rámci členských štátov EÚ tu zostali.

Avšak ešte viac nás trápi to, že aj tie prostriedky, ktoré z EÚ plynú na Slovensko, nie sú využívané efektívne a transparentne. A nevyužívajú sa na ten cieľ, na ktorý sú primárne určené.

Ak si zoberieme, že za pôsobenia pána ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka bolo povinne zazmluvnených 94 percent z prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2020, čo je 1,9 miliardy eur, a že tieto finančné prostriedky, ktoré boli určené na celé obdobie rokov 2014 až 2020 boli zazmluvnené už na jar 2016, tak to je teda dosť zlá situácia. Samozrejme, neviem, kde boli tieto finančné prostriedky alokované a na aký účel boli využité. To je jedna vec. Druhou vecou je potom štátna pomoc, ktorá je na Slovensku jedna z najnižších v rámci štátov Európskej únie. Čiže aj tu vidíme rezervy, a vláda by sa mala zamyslieť nad tým, či bude dávať investičné stimuly viac  automobilovým firmám, alebo ich bude dávať reálne fungujúcim potravinárskym podnikom.

Na druhej strane, keď končila predchádzajúca vláda, sme však rovnako kritizovali aj ňou prisľúbený investičný stimul vo výške 19 miliónov eur pre novo vznikajúcu spoločnosť Midia Agro, ktorá nemala s potravinárskym priemyslom nič spoločné, ale jej podnikateľským zámerom je vyrábať na Slovensku sušené mlieko.

A ja sa teda pýtam, či chceme podporovať firmu, ktorá má mať kapacity na spracovanie celej produkcie mlieka na Slovensku, a tým pomôžeme zlikvidovať šesť fungujúcich mliekarní, alebo urobíme systémový krok a budeme podporovať reálne fungujúce potravinárske firmy?“

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *