Snažia sa o zvýšenie bezpečnosti potravín

Koncom februára 2017 sa uskutočnili záverečné pracovné stretnutia v rámci trojročného projektu Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorý bol zameraný na bezpečnosť potravín v Kirgizstane a v Tadžikistane.

RÍM. Projekt pod názvom Rozvoj kapacít manažmentu rizík bezpečnosti potravín v úradoch štátneho dozoru a v podnikoch, spracúvajúcich potraviny v Kirgizskej a v Tadžickej republike, bol financovaný tureckou vládou a zo strany FAO bol implementovaný v rokoch 2013 až 2017.

Projekt bol zameraný na posilnenie národných kapacít potravinového dozoru širšou aplikáciou štandardov Codex alimentarius. Bol zameraný aj na zdokonalenie manažmentu bezpečnosti potravín naprieč potravinovým reťazcom a na rozšírenie vedomostí o rizikách pre bezpečnosť potravín ako aj na  správne hygienické návyky v potravinárskych podnikoch. V oboch krajinách projekt dosiahol pozorovateľné výsledky.

Vďaka výcvikovým kurzom boli u zodpovedných predstaviteľov vlády a potravinovej inšpekcie posilnené schopnosti zvládať riziká pre bezpečnosť potravín, a u spracovateľov potravín boli implementované systémy potravinovej bezpečnosti, založené na princípoch HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov).

„Kirgizstan má veľký potenciál na zvyšovanie exportu svojej potravinovej produkcie, a preto musí zlepšovať hygienické podmienky v potravinárskom priemysle a posilniť vývoj a zavádzanie systémov manažmentu bezpečnosti potravín. Preto musíme byť veľmi vďační za výsledky projektu FAO,“ povedal Jumabek Asylbekov, vedúci Odboru politiky potravinovej bezpečnosti a agrárneho marketingu na kirgizskom ministerstve poľnohospodárstva.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *