So zánikom kvót na cukor zanikla aj minimálna cena cukrovej repy

So zánikom kvót zanikla aj minimálna cena cukrovej repy. Cena cukrovej repy medzi pestovateľom a spracovateľom bude už vecou ich vzájomnej dohody. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.

BRATISLAVA. „Liberalizácia a zrušenie výrobných obmedzení sa dotkne aj ďalšieho sladidla – izoglukózy. Jej výrobcovia budú pravdepodobne rozširovať svoju výrobu, aby tak získali väčší podiel na trhu so sladidlami,“ upozornila.       Veľmi dôležité podľa nej je, aby štát spolu s pestovateľmi cukrovej repy a jej spracovateľmi 100-% zvládli situáciu, ktorá nastane hneď po skončení kvót na cukor. Reálne sa totiž naozaj môže stať, že EÚ bude po mliečnej kríze riešiť aj cukrovú krízu. Je preto na každej členskej krajine, aby cielenými a naozaj vhodnými zásahmi a mechanizmami dostatočne efektívne podporila pestovateľov cukrovej repy a výrobcov cukru, a to do takej miery, aby mohli byť konkurencieschopní aj na zliberalizovanom trhu.       „Štát bude musieť zohrať veľkú úlohu v tom, aby viac podporil pestovanie cukrovej repy a aby na to našiel ten správny mechanizmus. Žiaduce je, aby cukrová repa bola naďalej zaradená medzi citlivé komodity, ako je aj teraz a aby pestovatelia na ňu naďalej dostávali zo zdrojov EÚ viazané priame platby,“ uviedol Michal Abelovič, predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku (člen SPPK).       Negatívne scenáre by podľa Holéciovej pre Slovensko znamenali obzvlášť tvrdú ranu. Ohrozených by bolo približne 3000 zamestnaneckých miest, a to najmä na vidieku. Navyše, práve cukrová vertikála, teda prepojenie pestovania cukrovej repy a jej spracovanie predstavujú jednu z mála plne funkčných potravinových vertikál na Slovensku. „V produkcii cukru sme sebestační, čo je pri zvyšujúcom sa pasívnom salde zahraničného obchodu s agropotravinárskymi výrobkami, teda v situácii, keď viac dovážame, ako vyvážame, naozaj veľmi dôležité,“ poznamenala Holéciová.       V roku 2006 bola podľa nej pôvodná kvóta na cukor na úrovni 207.432 ton (t). Do konca septembra platná kvóta bola pre Slovensko na úrovni 112.319,5 t. „Slovenský cukrovarnícky spolok hovorí, že oba cukrovary na Slovensku vedia dokopy vyrobiť kapacitne toľko cukru, ako bola pôvodná kvóta v roku 2006, čo bolo dosiahnuté intenzifikáciou pestovania cukrovej repy a veľkými investíciami oboch cukrovarov za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti,“ doplnila.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *