04.02.2022 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Špecifiká hnojenia repky v podmienkach zmeny klímy

Ak sa v minulom období vyvíjala snaha o zefektívňovanie využívania pôdy technológiami zvyšujúcimi produkčnú schopnosť pôdy, v súčasnosti a v budúcnosti musí byť základnou snahou zefektívňovanie využívania vody vo všetkých oblastiach, ale najmä v rastlinnej produkcii.

Čo nás čaká

Toto storočie bude odkázané na intenzifikáciu produkcie, pretože možno vylúčiť rozširovanie poľnohospodárskej pôdy. S nárastom populácie je potrebné počítať aj so zvýšeným podielom rastlinných produktov, ktoré sa využívajú priamo na vegetariánsku výživu alebo spotrebovávaných ako krmivo. V každom prípade sa budú požiadavky zvyšovať. Klasické pestovateľské technológie sa budú neustále zlepšovať, vrátane obrábania pôdy, zefektívňovania využitia vody, slnečnej radiácie a minerálnych živín, zlepšenej ochrany rastlín voči chorobám, škodcom a burinám, a podobne. Treba počítať s aplikáciou poznatkov o nových rastových regulátorov, ako aj moderných odrôd konštituovaných na poznatkoch fyziológie rastlín a molekulárnej biológie. Ekologické poľnohospodárstvo bude súťažiť o silnejšie postavenie v štruktúre rastlinnej produkcie, a to hľadaním spôsobov ako dosahovať vyššiu hospodársku úrodu a kvalitu produkcie. Určite to bude vyžadovať zavedenie nových foriem získavania živín, predovšetkým zlepšením schopností pútať vzdušný dusík. Zatiaľ chýba experimentálne a vedecké zdôvodnenie pre odmietnutie minerálnych živín. V ochrane rastlín sa ukazuje cesta lepšieho uplatnenia poznatkov o alelopatických vzťahoch, čo môže mať pozitívny účinok aj na zastavenie poklesu biodiverzity v poľnohospodárskej krajine.

Keďže z roka na rok sa záujem o pestovanie kapusty repkovej pravej zvyšuje a na poliach sa objavuje čoraz väčšia skladba hybridov a odrôd, v dôsledku toho sa líšia potreby makro a mikro živín na tvorbu úrody kapusty repkovej pravej.

Špecifiká repky z pohľadu výživy

Repka olejka má značnú osvojovaciu schopnosť pre živiny. Mohutnosť koreňového systému má len strednú v porovnaní s nadzemnou hmotou, avšak výkonnosť príjmového aparátu mnohonásobne prevyšuje ostatné bežné plodiny. Z pohľadu klimatických podmienok je koreňový aparát natoľko mohutný, že repku robí relatívne suchovzdornou plodinou. Náročná na vodu je len v období sejby a v období tvorby semien.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down