20.02.2018 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Špecifiká pestovania jarnej kapusty repkovej pravej

Medzi hlavné oblasti pestovania jarnej repky patrí Čína, Kanada a India. V našich podmienkach sú jej plochy kolísavé, v priamej závislosti od zaorávok repky olejky ozimnej. Jarná repka vzhľadom na kratšiu vegetačnú dobu v porovnaní s ozimnou formou citlivejšie reaguje na nepriaznivý priebeh počasia a napadnutie škodcami. To sú aj hlavné príčiny jej často kolísavých úrod. Aj napriek tomu je jarná forma kapusty repkovej pravej jednou z najmenej problematických plodín ako náhrada za vyzimovanú repku ozimnú. Dôležitú úlohu pri rozhodovaní či pestovať jarnú repku predstavuje istota jej predaja.

Jarná repka olejka môže byť zaujímavá pre podniky, ktoré chovajú dobytok a vo svojom osevnom postupe majú vysoké zastúpenie kukurice. Z časových dôvodov majú potom problém založiť väčšie výmery porastov s ozimnou repkou. vtejto situácii má podstatný význam možnosť zasiať jarnú repku. Ak sme nemohli založiť porast s ozimnou repkou pre neskoro zozbieranú predplodinu, tak máme k dispozícii dostatočný časový priestor na dokonalú predsejbovú prípravu pre jarnú repku.

Výhody pestovania

Výhody pri pestovaní jarnej formy repky olejky spočívajú aj v nižších nákladoch na pestovanie,postčujú jej nižšie dávky dusíka (80 – 120 kg na hektár). Významná je i skutočnosť, že chemická ochrana proti stonkovým a šešuľovým škodcom a proti chorobám je spravidla pri pestovaní jarnej formy repky olejky  nižšia, ako pri jej ozimnej forme a tým sa stáva zaujímavé aj environmentálne hľadisko jej pestovania. Pri jarnej repke zaznamenávame v dôsledku dostatku zimnej vlahy na jar aj istejšie vzchádzanie. Pokiaľ sejeme jarnú repku po vyzimovanej ozimnej repke, znižujú sa tým náklady a nehrozí riziko rezíduí herbicídov. Jarná repka má dobrú kvalitu oleja – nižší obsah fytínu, tanínu, sinapinu, kys. erukovej a glukosinolátov pri takmer porovnateľnej olejnatosti s repkou ozimnou.

Aj do menej vhodných oblastí

Vo všeobecnosti sú pre jarnú repku vhodné okrajové, resp. menej vhodné oblasti pre ozimnú repku: nadmorská výška 600 metrov, dlhodobá snehová pokrývka, krátke vegetačné obdobie. Možno povedať, že ide o oblasti, kde pravidelne a vo veľkom rastú huby hríbového typu a oblasti s vyšším zastúpením lúk a pasienkov. Pre úrodu dve tony na hektár je ale potrebné, aby medzi polovicou marca až polovicou júla napršalo najmenej 300 milimetrov, nie však v prívalových dažďoch. V princípe ide o  horskú a podhorskú časť severného Slovenska. Pôdy by mali byť hlinité, hlbšie, pH neutrálne až slabo kyslé. Nevhodné sú pôdy kyslé piesočnaté aj ílovité.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down