19.01.2021 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Špecifiká pestovania tvrdej jarnej pšenice

Jarná pšenica predstavuje v našich podmienkach doplnkovú obilninu. Jej výsevné plochy kolíšu v závislosti od prezimovania porastov pšenice ozimnej a možností odbytu. Jarná tvrdá pšenica je vhodná najmä do vlhších repárskych a úrodných zemiakarskych výrobných oblastí, kde v úrodách môže prekonávať aj ozimnej typy. V suchších kukuričných oblastiach je vhodná len na pozemky s dobrým vlahovým zabezpečením podzemnou vodou.

Na Slovensku patrí pšenica tvrdá medzi tradičné obilniny, pre jej pestovanie máme priaznivé pôdno - klimatické podmienky. Jej produkcia v SR však nepostačuje pokryť stúpajúce požiadavky cestovinárskeho priemyslu. Vzhľadom na stúpajúci záujem domáceho i zahraničného trhu by sa jej výmera mala zvýšiť.

Jarná tvrdá pšenica má zo všetkých jarných obilnín najslabší koreňový systém a preto citlivo reaguje na nedostatok pôdnej vlahy po suchej zime. V tomto pestovateľskom ročníku taký problém nebude. Jesenné a zimné zrážky sú naozaj výdatné.

Najvhodnejšími predplodinami sú strukoviny, olejniny, okopaniny a zeleniny. Väčšinou sa jarná tvrdá pšenica zaraďuje po neskoro zbieraných predplodinách (cukrová repa, zemiaky, silážna kukurica). V praxi je to najčastejšie aj po obilninách (ozimná pšenica). V takýchto prípadoch sa odporúča použiť strniskové medziplodiny. Jarnú tvrdú pšenicu je možné siať aj po vyzimovanej ozimnej pšenici, ak je včas zaoraná. Prísevy do zle prezimovanej ozimnej pšenice nemožno odporučiť vzhľadom na ťažkosti, ktoré vznikajú pri samotnom príseve a nevyrovnanom dozrievaní zmesi oboch typov pšeníc.

Biologické odlišnosti

Pšenica tvrdá v porovnaní s pšenicou letnou má celý rad biologických odlišností, ktoré spôsobujú jej nižší úrodový potenciál, stabilitu úrod, slabšie produktívne odnožovanie a nižšiu produktivitu klasu. Výška úrod odrôd ozimnej formy tvrdej pšenice je limitovaná nižším počtom produktívnych stebiel i nižšou kompenzačnou schopnosťou porastu. Významný faktor je taktiež nižší autoregulačný mechanizmus na úrovni porastu, ktorý neumožňuje dosiahnuť vyššie úrody ani pri zahustení porastu vyšším výsevkom.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down