13.08.2019 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Špecifiká preemergentnej aplikácie herbicídov

Pri realizácii herbicídnej ochrany musíme mať na zreteli, že nie je možné buriny odstrániť jednou aplikáciu. Mnohokrát nestačí ani niekoľkoročná prax a buriny v porastoch vedia potrápiť aj najskúsenejších pestovateľov. Neexistuje žiadny účinný prípravok, ktorý by zlikvidoval všetky buriny naraz. Prípravky na reguláciu burín treba voliť na základe ich sezónneho výskytu, poveternostných podmienok a tiež ekonomických možností podniku.

Buriny, zväčša ako divorastúce rastliny, majú určitú stratégiu prežitia a nemožno ich aj vzhľadom na ich veľký počet a rôzne biologické vlastnosti úplne zlikvidovať. Hovoríme len o ich regulácii pod prahovú hodnotu ekonomickej škodlivosti. To znamená, že chemicky by sme mali zasahovať až vtedy, keď sa očakávaná škodlivosť buriny ukazuje vyššia, ako sú predpokladané náklady na jej reguláciu. Nevýhodou je, že buriny majú rôzne životné cykly a spôsoby reprodukcie. Semená burín môžu nečinne prežiť v štádiu dormancie aj niekoľko rokov a pred tým, ako vyklíčia, dokážu odolať aj výkyvom počasia ako je extrémne sucho silné mrazy, alebo záplavy. V neposlednom rade odolávajú aj aplikovaným herbicídom. Použitiu vhodnej technológie na reguláciu burín by malo predchádzať nasledovné hodnotenie situácie.

Aká bola predplodina a ako vhodne ošetriť pozemok po jej zbere?

Potláčanie burín sa začína už bezprostredne po zbere predplodiny. Či už povrchovou predsejbovou aplikáciou herbicídu, 30 dní pred výsevom plodín, alebo predsejbovým obrábaním pôdy. Id o tzv. PPI systém – aplikácia herbicídu pred sejbou a následné obrábanie do pôdy pomocou brán, diskov, rotavátorov, prípadne iného vhodného zariadenia, plytko (max. do 5 cm). Tento spôsob je vhodný predovšetkým v suchých oblastiach.

Aké buriny je potrebné reguľovať?

Vychádzajúc najmä z ich predošlého výskytu na danej lokalite, kde semená burín mohli prezimovať s cieľom narobiť škodu v následnej plodine. Treba mať na zreteli, že PRE aplikácie sú účinné na klíčiace semená burín, pričom však môžu poškodiť aj kultúrnu plodinu. Je preto dôležité, aby sa herbicídy aplikovali iba na plodiny, ktoré ich tolerujú.

Existujú správne agronomické postupy, ktoré by mohli eliminovať výskyt burín?

Najspoľahlivejším preventívnym opatrením je osevný postup so širšou rotáciou plodín. Striedaním plodín je podmienená aj zásada striedania účinných látok, kvôli zamedzeniu vzniku rezistencie burín na niektorú z účinných látok. V súčasnej dobe sa stretávame čoraz viac s problémom výmrvu repky, slnečnice a obilnín, najmä v dôsledku znižovania mechanických agrotechnických úkonov pri ich pestovaní. Preto pri stratégií boja proti burinám treba počítať aj s touto alternatívou. Na silne zaburinených pozemkoch by sme sa mali vyhnúť minimalizačným technológiám a použiť radšej konvenčnú prípravu pôdy.

Podmienky dobrej účinnosti

Preemergentne aplikované herbicídy sú prevažne prijímané koreňmi, koleoptile (trávovité buriny) alebo hypokotylom (dvojklíčnolistové buriny).

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down