07.12.2021 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Špecifiká výroby kvalitného osiva

Semenárstvo ako špecifické odvetvie rastlinnej výroby vyžaduje špecifické znalosti, zručnosti a pestovateľské postupy. Ide o komplex výrobných činností zahŕňajúcich organizáciu a postupy udržiavacieho šľachtenia, množenia, zberu a ošetrenia osiva. Semenárstvo tiež zaisťuje systém obmeny a kontroly pravosti a kvality osív.

Pri mnohých plodinách sú náklady na osivo značne vysokým podielom celkových variabilných nákladov plodiny. Pestovateľ by mal vysievať len také osivá, ktoré pri danej plodine prispejú k rentabilite pestovania zvolenej odrody. Kvalitné osivo s vysokou biologickou a semenárskou hodnotou je základným predpokladom dobrej úrody a jej kvality.

Celý rad faktorov

Pre realizáciu veľkovýrobnej technológie a harmonickú tvorbu produkcie väčšiny plodín má značný význam vyrovnaný porast. Ten sa vytvára z kvalitného osiva, ktoré je predpokladom optimálneho počtu jedincov na plošnej jednotke. Zároveň tiež podmieňuje vyrovnané vzchádzanie a následný vyrovnaný rast a vývoj všetkých rastlín. Kvalitu osív ovplyvňuje celý rad faktorov, medzi ktoré patrí odroda, prírodné podmienky, celková pestovateľská technológia a v neposlednom rade aj pozberové manipulácie, úpravy a skladovania osív. Na kvalite osív sa teda podieľa množiteľ aj upravovateľ osív.Osivo uvádzané do obehu musí spĺňať všetky predpoklady pre vytvorenie ekonomicky efektívneho porastu. Výhody vysokej kvality vysievaného osiva spočívajú v nasledujúcich faktoroch:-        rýchle vzchádzanie porastu, ktoré zabezpečí dobrú konkurenčnú schopnosť voči burinám, -        lepšia rezistencia voči patogénom v období formovania klíčka,-        rýchlejšie vytvorenie dobrej hustoty porastu aj pri nižšom výsevku,-        vyššia tolerancia klíčencov proti niektorým stresovým faktorom (chlad, vlhkosť pôdy),-        lepší zberový index pri väčšej uniformite vzchádzania a tým dobrej produktivite porastu, -        dobrá vyrovnanosť porastu a tým aj jeho ľahšia ochrana proti burinám a škodcom,-        predpoklad lepšej úrody výškovo a vývinovo vyrovnaných porastov.Kvalita osiva je ovplyvnená tromi základnými faktormi - lokalitou, ročníkom a odrodou. Medzi ďalšie faktory - dôležité pre kvalitu semien, patrí dodržanie semenárskej agrotechniky, správne vykonaný zber, pozberové ošetrenie a úprava osiva.

Biologická kvalita osiva

Táto je daná predovšetkým distribúciou asimilátov do semien, alebo vegetačných rozmnožovacích orgánov. Ich vysoký obsah zvyšuje klíčivosť aj vitalitu semien. Pozemok na pestovanie plodín na osivo musí byť „agrotechnicky“ vhodný. To znamená, že je  v tzv. kultúrnom stave: bez koľají, neutlačený s dobrou zásobou živín a bez vysokej hladiny rezíduí herbicídov.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down