26.01.2011 | 06:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Spoločná pozícia ministerstva a poľnohospodárov

BRATISLAVA. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Rada poľnohospodárskych samospráv SR sa dohodli, že budú spoločne presadzovať tieto záujmy Slovenskej republiky v rámci reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) Európskej únie.

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ po roku 2013 by mala byť spoločná, jednotná a výhradná na úrovni celej Európskej únie, so zdôraznením trhovej orientácie a zvyšovania konkurenčnej schopnosti európskeho agrárneho sektora.

Rozpočet pre SPP treba zachovať na súčasnej úrovni aj v budúcom finančnom výhľade Európskej únie. Pri distribúcii finančných prostriedkov medzi členské štáty je nevyhnutné opustiť historický princíp a klásť dôraz na objektívne prírodné kritériá tak, aby sa dosiahlo spravodlivé rozdeľovanie agrárnych podpôr.

Z hľadiska štruktúry SPP Slovenská republika podporuje:

- zachovanie dvojpilierovej SPP a neprípustnosť spolufinancovania prvého piliera (priame platby, trhové opatrenia) z národných zdrojov,

- limitovanie štátnej pomoci a spolufinancovania v druhom pilieri.

V prípade priamych platieb Slovenská republika presadzuje:

- opustenie historického princípu výpočtu priamych podpôr a vyrovnanú úroveň týchto platieb pre poľnohospodárov v rámci celej EÚ, t.j. uplatnenie princípu „za rovnaké výkony, rovnaká platba“,

- orientáciu podpory na aktívnych poľnohospodárov,

- nesúhlas so zavedením stropov pre podpory veľkých poľnohospodárskych podnikov,

- možnosť poskytovania osobitnej podpory pre určité citlivé sektory, výrobné postupy alebo regióny, pokiaľ to nenaruší celkovú filozofiu a rovnomernosť podpory agrárneho sektora v členských krajinách EÚ;

- nesprísňovanie požiadaviek na poľnohospodárov a zjednodušenie krížového plnenia.

Z hľadiska trhových opatrení Slovenská republika navrhuje:

- zmodernizovať trhové opatrenia ako záchrannú sieť pre poľnohospodárov a spružniť mechanizmy jej aktivácie podľa vývoja situácie na trhu,

- zabezpečiť vyváženosť vzťahov medzi účastníkmi potravinového reťazca a zohľadňovať požiadavky hygienických a výrobných noriem EÚ aj vo vzťahu k tretím krajinám.

Pri riadení rizík poľnohospodárskej výroby Slovenská republika považuje za nevyhnutné podporovať inovačné riešenia ich financovania a riadenia. V rámci rozvoja vidieka Slovensko odporúča zachovať súčasné možnosti pre poskytovanie podpôr, avšak nie na úkor podpory rozvoja a konkurenčnej schopnosti poľnohospodárstva.

Ministerstvo a Rada sa zhodli na tom, že táto spoločná pozícia je východiskovým dokumentom. Na konkrétnych krokoch v rámci reformy SPP budú obidve strany aj naďalej spolupracovať.

Roľnícke noviny č. 4/2011

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down