10.12.2021 | 12:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Spôsoby kŕmenia HD, kŕmne zariadenia a miešacie kŕmne vozy

Vo väčšine podnikov, veľkých i malých, je používaná komplexná zmesná kŕmna dávka (TMR), vďaka ktorej dostane zviera stabilnú kŕmnu dávku obsahujúcu všetky dôležité zložky. Za posledných niekoľko rokov táto problematika prešla nemalým vývojom, veľmi používané a obľúbené sú stacionárne zariadenia vo forme automatických kŕmnych liniek a miešacie kŕmne vozidlá, ktoré si dokážu potrebné komponenty samy naložiť, a to vďaka integrovanému nakladaciemu zariadeniu. Vďaka týmto strojom je zaistená presnosť a premiešanie TMR, avšak za podmienok dobrej práce zo strany obsluhy.

Skrmovanie kompletných zmesí kŕmnych dávok, tzv. TMR (total mixed ration) sa za posledných desať rokov stalo jednou z najprogresívnejších metód techniky kŕmenia. Princípom kompletnej zmesovej kŕmnej dávky je skutočnosť, že všetky krmivá, ktoré boli príslušnej kategórii hovädzieho dobytka naprogramované, sú do zmiešanej dávky zaradené vždy, keď je dávka miešaná a zvieratá kŕmené. Lipnutie na kompletnosti TMR pramení hlavne z dvoch skutočností. Ide hlavne o nasýtenie zvierat živinami podľa ich skutočných potrieb a o zachovanie jednej z najväčších predností TMR, a tou je stabilné zloženie kŕmnej dávky (KD), ktorá potom následne stabilizuje bachorové prostredie, čo je pri dodržaní hlavných zásad správneho kŕmenia rozhodujúcim momentom pre dokonalé využitie krmív a činnosť mikroorganizmov v predžalúdkoch. Okrem iného aj z týchto dôvodov sú pre TMR odporúčané celoročne len konzervované krmivá.

Pri príprave TMR je veľmi dôležitá kvalita miešania. Pokiaľ je miešanie nerovnomerné, alebo sú jednotlivé krmivá stlačené príliš progresívnym spôsobom, je pochopiteľne zmiešaná kŕmna dávka menej účinná a nemôže zaistiť vysokú úžitkovosť, ktorá je od nej očakávaná. Za ideálne miešanie možno považovať rovnomerné miešanie, kedy každé sústo, ktoré napr. dojnica prijme, je rovnaké a má jasne viditeľnú štruktúru. Práve stabilné zloženie dobre prepočítaných zmiešaných dávok je jednou z hlavných predností ich skrmovania, ktoré obmedzuje zažívacie ťažkosti.

Kŕmne zariadenia

Vývoj techniky kŕmenia hovädzieho dobytka smeruje ku kompletným homogenizovaným kŕmnym dávkam, ktorých základ tvoria objemné krmivá. V zásade možno technologické systémy miešania kŕmnych dávok rozdeliť na:

 • kŕmne dávky tradičného typu – každé krmivo sa postupne zakladá zvlášť,
 • zmiešané kŕmne dávky – časť alebo všetky objemné krmivá sa zmiešajú spoločne s väčšinou jadrových krmív (menšie množstvo jadra sa môže skrmovať napr. dojnicami samostatne v dojárni alebo individuálne na stojisku),
 • komplexné kŕmne dávky – všetky krmivá sa dokonale premiešajú a zakladajú.

Hlavné požiadavky na kŕmenie je možné charakterizovať nasledovne:

 • kŕmenie je potrebné podávať najmenej dvakrát denne,
 • doba kŕmenia pokiaľ možno má byť v rovnakom čase (maximálne 15 min.),
 • prístup zvierat ku kŕmnemu žľabu má byť min. 2 – 2,5 h,
 • požadovaná je rovnaká skladba a vyrovnanosť kŕmnej dávky,
 • doba zakladania krmiva u jednej skupiny zvierat by nemala prekročiť 20 minút,
 • celková doba kŕmenia v maštali by nemala prekročiť 2 hodiny.

Stacionárne kŕmne zariadenia

Stacionárne kŕmne zariadenia sú inštalované v stajni buď pre jeden alebo dva rady zvierat (združené okolo kŕmnej chodby). Tieto zariadenia nadväzujú buď na stacionárnu linku vyprázdňovania a dopravy krmív, alebo na mobilné zariadenia na dopravu krmív z poľa alebo skladov.

Podľa prevedenia je možné rozdeliť nasledovne:

 • žľabové dopravníky,
 • nadžľabové dopravníky,
 • elektrické kŕmne vozidlá.

Žľabové dopravníky

Sú to kŕmne zariadenia, ktoré buď krmivo unášajú, alebo hrnú priamo v kŕmnom priestore (žľabe). Používajú sa vo väzných stajniach pri ustajnení zvierat na dlhom a strednom státí, alebo pri voľnom ustajnení. V oboch prípadoch musí byť zvieratám v čase zakladania krmiva zamedzený prístup do žľabu (pomocou zábran). Z mechanických dopravníkov sa ako žľabové využívajú dopravníky pásové, hrabličkové a vaničkové.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down