31.05.2016 | 02:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Spotreba priemyselných hnojív a pesticídov

So zmenami po roku 1989 v sektore poľnohospodárstva (reštitúcie pôdy, nárast cien, zníženie intenzifikácie, legislatívne opatrenia) došlo k výraznému poklesu spotrebovaných priemyselných hnojív v poľnohospodárstve.

V období rokov 1990 až 2014 klesla spotreba dusíkatých hnojív o viac ako 18,7 % (-17,13 kg č. ž. / ha), spotreba fosforečných hnojív o 79,4 % (-54,79 kg č. ž. / ha) a draselných hnojív o 86,9 % (- 68,74 kg č. ž. / ha). Medzi rokmi 2000 až 2014 mal priebeh spotreby priemyselných hnojív kolísavý charakter s tendenciou opätovného nárastu. Spotreba priemyselných hnojív v poľnohospodárskej produkcii v roku 2014 predstavovala 99,05 kg čistých živín na hektár (kg č. ž. / ha) poľnohospodárskej pôdy, čo je o 3,45 kg na ha viac ako bolo v roku 2013. Od roku 1993 až po súčasnosť mala spotreba pesticídov kolísavý priebeh. V jednotlivých skupinách pesticídov došlo v porovnaní rokov 2000 a 2014 k nárastu, pričom celková spotreba pesticídov za dané obdobie vzrástla o 55,25 %. Spotreba pesticídov v roku 2014 zaznamenala medziročný nárast a predstavovala hodnotu 5 196,9 ton.

Zmena od roku 1990

Najväčšie zmeny v spotrebe priemyselných hnojív nastali pred rokom 1993, kedy ich spotreba prudko klesla. Od roku 1993 je ich vývoj, ako aj vývoj spotreby pesticídov viac menej vyrovnaný.

Zmena od roku 2000

Od roku 2000 spotreba priemyselných hnojív a pesticídov zaznamenala kolísavý, mierne rastúci  trend.

Posledná medziročná zmena

Napriek tomu, že súčasné dávky hnojív a pesticídov pri dodržaní zásad správnej poľnohospodárskej a farmárskej praxe nie sú hrozbou pre životné prostredie, medziročne došlo k nárastu ich spotreby.

Hnojenie patrí medzi významné agrotechnické opatrenia, najmä v období intenzifikácie, kedy priemyselné hnojivá predstavujú jednu z foriem živín prichádzajúcich do agroekosystému. Požiadavky rastlín na živiny sa navzájom odlišujú, pričom sú ovplyvnené aj ďalšími faktormi, ako napríklad spôsobom obhospodarovania pôdy, pôdnym typom či klimatickými podmienkami. Nadmerná a nesprávna aplikácia priemyselných hnojív ovplyvňuje negatívne nielen pôdu, ale aj ostatné zložky životného prostredia. Môže dôjsť k vyplavovaniu živín z pôdy do podzemných a povrchových vôd, kde pri prehnojení dusíkom sú ohrozené kontamináciou dusičnanmi zdroje pitnej vody.  Podmienky skladovania a uvádzania hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok na úpravu vlastností pôdy do obehu, ako aj používanie hnojív ustanovuje zákon č.136/2000 Z. z. o hnojivách. Spotreba priemyselných hnojív je celkové množstvo spotrebovaných hnojív v poľnohospodárskych podnikoch za hospodársky rok.

Celý článok je uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 22.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down