23.07.2019 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

SPPK navrhuje prehodnotiť vyňatie plôch z registra pôdnych blokov

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) navrhuje urobiť analýzu plôch a prehodnotiť ich vyňatie z registra pôdnych blokov (LPIS) zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Zároveň je pripravená pokračovať v odbornej diskusii k tejto téme, keďže je presvedčená, že príslušné plochy sú spôsobilé pre poskytovanie priamych podpôr. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.

BRATISLAVA. SPPK sa podľa nej v súvislosti s rozhodnutím MPRV SR vyňať niektoré plochy z registra pôdnych blokov pýta, či majú lyžiarske svahy, malé letiskové plochy a iné typy plôch, napríklad v blízkosti jazdeckých areálov, zarásť burinou a vysokou trávou, alebo ich budú aj v budúcnosti poľnohospodári obrábať.
Podľa hovorkyne SPPK ide o prípady pozemkov, ktoré sa nachádzajú najmä pod lyžiarskymi svahmi, lyžiarskymi vlekmi, ale aj malými regionálnymi letiskami, či v blízkosti jazdeckých areálov. Len v prípade plôch pod lyžiarskymi vlekmi sa z registra pôdnych blokov má vyňať približne 1500 hektárov.
Podľa SPPK sú to všetko nespevnené plochy (napríklad trvalý trávny porast), na ktoré poľnohospodári doteraz dostávali priame platby za to, že sa o ne riadne starajú. Nebyť poľnohospodárov, lyžiarske svahy alebo tráva na malých regionálnych letiskách by zarástli burinou. Zmenil by sa vzhľad krajiny a aj funkcia týchto plôch. Poľnohospodári na nich pritom vykonávajú mnohé činnosti, napríklad pravidelne ich kosia a trávu následne dávajú ako krmivo pre hospodárske zvieratá, na pozemkoch denne počas sezóny pasú ovce, kozy, kone alebo kravy a za pôdu riadne platia dane.
Holéciová upozornila, že niektoré plochy sú zároveň súčasťou sústavy chránených území Natura 2000, ktoré si vyžadujú obzvlášť citlivý manažment hospodárenia pre ich dlhodobú udržateľnosť.
"Poľnohospodári sú stotožnení s tým, aby každá zastavaná plocha a každá plocha, ktorá nie je obhospodarovaná v súlade s legislatívou pre poskytovanie priamych platieb, bola odstránená z LPIS-u. To však neznamená, že musíme všetky tieto plochy vyňať z LPIS-u. Mnohé z nich sú spôsobilé na to, aby poľnohospodár za ich obhospodarovanie a prínos pre krajinu dostal priame platby tak, ako káže legislatíva," uviedol predseda SPPK Emil Macho.
SPPK podľa Holéciovej dôrazne odsudzuje akékoľvek praktiky, ktoré vedú k zneužívaniu priamych platieb v poľnohospodárstve. Patria k nim aj nedávne medializované prípady s neoprávneným čerpaním agrodotácií na východe Slovenska na spevnenú plochu letiska, ktoré podľa názoru SPPK musia byť vyradené z LPIS. "Odmietame zneužívanie platieb, pretože poškodzujú agropotravinárstvo ako celok. Zároveň neprávom vrhajú tieň na poľnohospodárov, ktorí neparazitujú na systéme a zákonným spôsobom poberajú priame platby," podčiarkla.
Holéciová dodala, že bude zlým signálom pre ďalší rozvoj odvetvia, ak všetci čestní poľnohospodári prídu o možnosť poberať dotácie za to, že obhospodarujú spôsobilé plochy napríklad pod lyžiarskymi vlekmi, na lyžiarskych svahoch, alebo v blízkosti jazdeckých areálov v súlade s podmienkami dobrého hospodárenia na pôde.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down