11.04.2022 | 09:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

SPPK žiada zabezpečiť stabilné dodávky energií pre agropotravinársky priemysel

      Bratislava 11. apríla (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) žiada vládu SR, aby pri hľadaní riešení zmiernenia dosahov kritického vývoja na trhoch s elektrinou a zemným plynom neohrozila životaschopnosť a konkurencieschopnosť domáceho poľnohospodárstva a potravinárstva. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.


      Vyrobiť dostatok zdravých potravín je podľa nej kľúčovou úlohou našich poľnohospodárov a potravinárov. V období dramatického zdražovania je mimoriadne zásadné, aby boli aj naďalej zachované plynulé dodávky energií pre agropotravinársky sektor v obvyklom množstve a pri nemeniacich sa obchodných podmienkach.
      SPPK podľa Holéciovej preto žiada vládu SR o prijatie embarga na možnosť dodávateľa jednostranne meniť obchodné podmienky pre neregulovaných odberateľov, ktorými sú subjekty pôsobiace v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva.
      Komora požaduje právnu istotu pre agropotravinárske podniky vo veci zabezpečenia potrebného množstva energií na bezproblémový chod agropotravinárskych prevádzok formou zákazu vypovedania zmluvy o dodávke energií zo strany dodávateľa a povinnosti zmluvného dodávateľa plniť si zmluvný záväzok.
      SPPK žiada legislatívne ustanovenie inštitúcie agregátora pre zabezpečenie kritického nákupu elektriny alebo plynu bez ziskovej marže pre agropotravinárske prevádzky v prípade krachu zmluvného dodávateľa.
      Agrokomora chce zaradenie podnikov poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a podnikov hospodárskej mobilizácie medzi regulovaných odberateľov elektriny a zemného plynu v období krízového vývoja na trhoch s elektrinou a plynom. Komora žiada prípravu schémy štátnej pomoci na kompenzáciu cien energií pre subjekty pôsobiace v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva.
      "Nesúhlasíme s prijímaním akýchkoľvek regulácií zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na možnosť úpravy cenotvorby už uzatvorených zmlúv o dodávke energií jednostranne zo strany dodávateľa energií. Zmena zmluvne dohodnutých cien môže byť realizovaná iba v rámci zmluvne stanovených pravidiel na úpravu uzatvorenej zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom energií," uviedol predseda SPPK Emil Macho.  
      SPPK zásadne nesúhlasí ani s návrhom mimoriadneho opatrenia, ktoré sa týka práva dodávateľa na výnimočnú úpravu už dohodnutých cien s odberateľom formou umožnenia jednostrannej indexácie určitého objemu dodávky voči spotovej cene zo strany dodávateľa, ktorú predložil ÚRSO do verejnej diskusie.  
      Holéciová dodala, že navrhované opatrenia majú významný negatívny vplyv na agropotravinárske podniky, ktoré uzatvorili zmluvy za dodávku elektriny a plynu na fixnej báze pre dlhšie obdobie práve z dôvodu zabezpečenia prijateľnejšej ceny za dodávku energií, a tým zabezpečenia vyššej konkurencieschopnosti voči dovozovým potravinám.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down