03.03.2014 | 04:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Spracovatelia potravín sa môžu uchádzať o 8,5 mil. eur z eurofondov

Spracovateľom poľnohospodárskych produktov je určená aktuálna výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), v ktorej je vyčlenených celkom 8,5 milióna eur, z toho 8 miliónov eur pre mimobratislavské kraje.

BRATISLAVA. „Výzva je prioritne zameraná na projekty, súvisiace so spracovaním mäsa a mäsových výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov, hydiny a vajec," priblížila hovorkyňa PPA Katarína Belická. Pripomenula, že za oprávnený sa považuje ten projekt, ktorého výdavky v daných oblastiach predstavujú  minimálne 85 % oprávnených výdavkov projektu. "O finančné prostriedky sa môžu uchádzať mikropodniky, malé a stredné podniky, ktoré podnikajú v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby, okrem rybích produktov," doplnila.
Podpora bude smerovať najmä do zavádzania inovatívnych technológií, výrobkov ekologického poľnohospodárstva a do investícií, zameraných na priamy predaj vlastnej produkcie prijímateľa.
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré zlepšujú celkovú výkonnosť podniku, sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ. Podporovať sa bude napríklad výstavba, rekonštrukcia a modernizácia laboratórií, umyvární a šatní pre pracovníkov a návštevníkov, ale aj zavádzanie technológií na spracovanie odpadu a čistenie odpadových vôd. Výzva podporuje technológie na výrobu potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít.
Dotácie sú určené aj na zlepšenie prezentácie a prípravy produktov, obstaranie výpočtovej techniky, ktorá slúži na zlepšenie predaja, ako aj na výstavbu skladov vrátane prístupových ciest. Podporovať sa bude tiež obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, vrátane obilných síl, síl mlynských výrobkov a výrobní kŕmnych zmesí, ako aj skladov produktov.
Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt je minimálne 3.000 eur a maximálne 1,5 milióna eur. Podnikateľ môže pre oblasti cieľa Konvergencia dostať maximálne polovicu z oprávnených výdavkov na projekt, z toho 37,5 % z eurofondov a 12,5 % od štátu. Ostatné oblasti budú pokryté do 40 %, pričom 20 % pokryjú financie z EÚ a 20 % prispeje štát, zvyšných minimálne 60 % oprávnených nákladov musí pokryť podnikateľ z vlastných zdrojov. Kompletné žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku treba doručiť PPA v termíne od 21. júla do 1. augusta 2014.
(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down