31.03.2023 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Správne rozhodnutie začína výberom

„Výber prípravku na ochranu rastlín, načasovanie jeho aplikácie a správne použitie je v súčasných premenlivých podmienkach prostredia, hlavne počasia, kľúčové pre zvládnutie problémov v ochrane plodiny a má priamy dosah na výslednú produkciu.“ 

Skonštatovala Mgr. Katarína Dikáczová, kampaňová manažérka pre prípravky na ochranu rastlín spoločnosti Syngenta spolu s Ing. Matejom Šokom, plodinovým špecialistom spoločnosti Syngenta.

Tieto kritériá spĺňa kľúčový fungicíd ElatusTM Era. V prípravku obsiahnutá účinná látka benzovindiflupyr (SolatenolTM) je najúčinnejšia zo skupiny SDHI inhibítorov s dominantným postavením medzi fungicídmi z hľadiska dlhodobého účinku a šírky spektra pôsobenia proti patogénom chorôb. V rastlinných pletivách sa pohybuje translaminárne a akropetálne. Druhou je prothioconazole- v súčasnosti najsilnejší azol so systemickým šírením sa v rastline, ktorý narúša fungovania a pôsobenie patogénov. 

Výsledky pokusov

„ElatusTM Era preukázal vysokú účinnosť proti širokému spektru chorôb a to vo všetkých druhoch obilnín. Konkrétne v  pokusoch so pšenicou ozimnou, realizovaných nezávislým inštitútom TopAgral v Nemecku - v Severnom Porýní-Vestfálsku, kde bol testovaný spolu s najlepšími konkurenčnými fungicídmi na trhu. „ElatusTM Era ich prekonal v účinnosti proti všetkým sledovaným chorobám,“ uviedla K. Dikáczová k výsledkom pokusov, zároveň upozornila, že vysoká účinnosť a fyziologický efekt vedú k zvýšeniu úrody, čo je ďalší z kľúčových cieľov ošetrovania porastov. V pokusoch bola taktiež preukázaná rentabilita ošetrenia prípravkom ElatusTM Era. K. Dikáczová v prípade ošetrenia porastov s ElatusTM Era poukázala na dosahované stabilné výsledky v úrodách a to aj v suchých rokoch. 

„Komplexnosť ElatusTM Era je zaručená rovnomernou distribúciou účinných látok v listoch ako aj v nových prírastkoch rastliny, pričom ostáva v listoch veľmi dlho vďaka čomu je zabezpečená dlhodobá účinnosť. Odolnosť proti zmytiu dažďom je už jednu hodinu po aplikácii, čo je dané špičkovou formuláciou prípravku založenej na výnimočných fyzikálno-chemických vlastnostiach,“ dodal M. Šoka, podľa ktorého je to aj vďaka výslednému mixu účinných látok, rozpúšťadiel, pufrov a pomocných látok: „Aj preto sa s produktom ElatusTM Era ľahko a komfortne manipuluje - nezapácha, nepení, čo zvyšuje celkovú dennú výkonnosť  a produktivitu práce.“

Vzhľadom k flexibilite a širokému aplikačnému oknu je ElatusTM Era možné  využívať ako v sledoch, tak v systéme jedného ošetrenia. V tejto súvislosti K. Dikaczová do pozornosti uviedla nový fungicíd Greteg® a ekonomicky výhodné balíčky prípravkov: Unix® Moddus® Pack, Amistar® Pecari® 300 EC Pack, ElatusTM Era Moddus® Flexi Pack a novinku Avoxa® Camaro® Pack.

M. Šoka na záver skonštatoval, že ElatusTM Era je nielen efektívny a moderný nástroj na veľmi účinnú ochranu obilnín proti hospodársky závažným chorobám, ale zaručuje aj navýšenie úrody a teda návratnosť vynaložených prostriedkov.

                                                                                                       VIERA UVÍROVÁ

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down