14.05.2013 | 03:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

SR nepodporí priame platby pre športoviská a letiská

Slovensko nesúhlasí s udeľovaním priamych poľnohospodárskych platieb v rámci EÚ pre inštitúcie, ktoré sa primárne nezaoberajú poľnohospodárstvom. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek počas rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli.

BRUSEL. Minister spresnil, že na zasadnutí Rady ministrov, na ktorom sa hovorilo o otázkach Spoločnej poľnohospodárskej politiky, sa ministri snažili zadefinovať pojmy aktívny poľnohospodár, malý poľnohospodár a mladý poľnohospodár. Z hľadiska Slovenska je podľa neho dôležité vymedziť pojem aktívneho farmára, aby nedochádzalo k tomu, že poberatelia jednotnej podpory na plochu budú napríklad športoviská, letiská, golfové ihriská či vodné nádrže. Ľ. Jahnátek upozornil, že hlavný biznis v ich prípade prebieha inde ako v poľnohospodárskej činnosti.

"Sme toho názoru, že tie inštitúcie a podniky, ktoré nemajú poľnohospodársku činnosť ako základnú, by nemali byť zahrnuté do tejto podpory. Ich podpora by okresala prostriedky na samotnú poľnohospodársku činnosť," zdôraznil Ľ. Jahnátek. Ide o praktiky, ktoré využívali najmä staršie členské štáty EÚ. Podľa ministra však aj na Slovensku, ak sa v roku 2007, na začiatku súčasného programovacieho obdobia, malé letisko či golfové ihrisko prihlásilo do tohto programu, bolo zaradené na finančnú podporu. V tomto roku bola podpora priamych platieb 206 eur na hektár.

Ľ.Jahnátek zdôraznil, že takéto praktiky nie sú správne a Slovensko sa bude zasadzovať, aby v budúcom sedemročnom rozpočte EÚ k nim nedochádzalo. Upozornil, že medzi členskými štátmi EÚ nevládne zhoda v tejto oblasti, aj preto sa o téme bude opäť rokovať v júni. "Európska komisia chce vytvoriť negatívny zoznam inštitúcií, ktoré by nemali poberať podporu. My sme toho názoru, že negatívny zoznam by si mali definovať členské štáty, kým komisia je skôr za povinný zoznam," opísal názorový rozdiel v tejto oblasti minister.

Ľ.Jahnátek tiež poukázal na význam zadefinovania pojmov mladý a malý poľnohospodár. Slovensko má záujem podporovať mladých ľudí a zvyšovať zamestnanosť na vidieku, avšak komisiou navrhované vyčlenenie 10 % zdrojov z celkového balíka na priame platby sa SR zdá veľmi vysoké. "My navrhujeme, aby táto čiastka bola voľne definovaná. Povinná pre členské štáty, ale aby sme si sami mohli určiť, koľko prostriedkov dáme pre mladých poľnohospodárov," zdôraznil Ľ. Jahnátek.

Minister spresnil, že názorová zhoda nevládne ani v prípade malých poľnohospodárov v súvislosti s výmerou plochy. Hovorí sa o plochách od 25 do 100 hektárov, ale zatiaľ nedošlo k zhode, aká minimálna či maximálna plocha bude uznaná pre malého poľnohospodára. Rada ministrov by tieto záležitosti mala definitívne doriešiť na svojom budúcom zasadnutí v júni.

JAROMÍR NOVÁK, spravodajca TASR

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down