02.09.2013 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stabilizácia a zvýšenie úrod obilnín ovplyvňuje morenie

Základ stabilizácie úrod obilnín spočíva v kvalitne založenom poraste už na jeseň s dostatkom odnoží a veľkým objemom koreňovej sústavy. Celkový rast a vývoj obilnín je možné pozitívne a cielene ovplyvniť už v začiatkoch prostredníctvom používania stimulačných látok na báze morských rias ako prídavok pri morení.

Prečo použiť morské riasy na morenie obilnín?

Morské riasy sú najbohatším zdrojom prírodných fytohormónov, bioaktívnych látok a živín na svete . Pri klíčení sú podstatné giberelíny, ktoré podporujú a urýchľujú klíčenie a následne auxíny, ktoré zase podporujú rast koreňa a jemného koreňového vlásnenia. Všetky tieto fytohormóny sú obsiahnuté v prípravkoch na báze morských rias. Podpora tvorby koreňov je významný intenzifikačný faktor a to hlavne pri odrodách, ktoré tvoria úrodu odnožami, pre neskoré výsevy a pre všetky obilniny, ktoré v osevnom postupne idú po obilnine, kde dochádza k obmedzeniu rastu koreňov.

Obrázok č.1 Rozdiel moreného porastu s Alga 600 v porovnaní s kontrolou

Morenie 4 v 1

Na základe skúseností odporúčame prémiový balíček na morenie ozimín – hnojivo na báze morských rias so stimulačným a protistresovým účinkom Alga 300++P v dávke 2 l/t plus SoftGuard v dávke 1 l/t. Výhody a účinky tejto kombinácie sú:

1. Prírodná stimulácia – giberelíny z morských rias podporujú a urýchľujú klíčenie, prírodné auxíny stimulujú tvorbu koreňov a jemného koreňového vlásnenia, čím sa podporuje rovnomerné vzchádzanie a odnožovanie

2. Výživa NPK a mikroelementami – organické živiny dodávajú energiu klíčiacim rastlinám už od začiatku ich rastu

3. Silná protistresová ochrana – ochrana proti suchu, chladu, zasoleniu, zamokreniu

4. Prevencia proti chorobám – SoftGuard pôsobí preventívne proti hubovým, bakteriálnym a vírusovým chorobám a zosilňuje účinnosť fungicídneho moridla

Fosfor obsiahnutý v prípravku na báze morských rias Alga 300++P má priaznivý vplyv na vývoj a tvorbu koreňov, ktorý je podporený kombináciou s prírodnými fytohormónmi. Zvýšenie energie klíčenia a rýchlejší a rovnomerný štart má veľký význam u všetkých typov porastov, ale hlavne u porastov neskoro siatych a odrôd, ktoré tvoria úrodu odnožami. SoftGuard so svojou účinnou látkou chitosan oligosacharid má preventívne účinky proti hubovým, vírusovým a bakteriálnym chorobám a v kombinácii s prípravkami na báze morských rias vytvára synergický efekt.

Skúsenosti z morenia morskými riasami

Z minulých rokov ste si zvykli na používať prídavok k moridlu na báze morských rias so silným stimulačným a protistresovým účinkom Alga 600 v dávke 0,8 kg/t osiva, ktorý ostáva taktiež v našej ponuke. Účinky morenia je vidieť na obrázku č.1 a tiež v tabuľke č. 1 a 2. V prevádzkovom pokuse sa overovala účinnosť prípravku na báze morských rias Alga 600 ako prídavok k moreniu v dávke 0,8 kg/t osiva v jačmeni jarnom. V porovnaní s kontrolou  sa zistilo značné navýšenie úrody až o 0,8 t/ha, čo predstavuje navýšenie o takmer 12 % oproti kontrole.

Maloparcelkový pokus s morením bol zameraný na komplexné ošetrovanie jačmeňa počas vegetácie prípravkami na báze morských rias (Alga 300++P a Alga 300++K) už od morenia a tiež na ich kombináciu s prípravkom SoftGuard. Výsledky dokázali pozitívny vplyv morenia a listových aplikácií prípravkov na báze morských rias v porovnaní s kontrolou o 4,61 % a v rámci variantu v kombinácii so SoftGuardom s úroda zvýšila až o 8,81 % v porovnaní s kontrolou.

Tabuľka 1. Výsledky prevádzkového pokusu s morením jačmeňa, Česká republika, 2013

variant

úroda v t/ha

navýšenie v t/ha

navýšenie v %

Navýšenie v EUR/ha

Kontrola

6,8

-

-

-

Morené Alga 600

7,6

0,8

+ 11,8

130

 

Tabuľka 2. Výsledky maloparcelkového pokusu v jačmení, okr. Trnava, 2013

 

Termín aplikácie

Dávka

Úroda v t/ha

Navýšenie v t/ha

Navýšenie v %

Kontrola

 

 

4,77

 

 

Alga 600

Alga 300++P

Alga 300++K

Morenie

Začiatok odnožovania

Vlajkový list

0,8 kg/t osiva

1 l/ha

1 l/ha

4,99

0,22

+4,61

Alga 600

Alga 300++P

SoftGuard++

Alga 300++K

SoftGuard++

Morenie

Začiatok odnožovania

 

Vlajkový list

0,8 kg/t osiva

1 l/ha

1 l/ha

1 l/ha

1 l/ha

5,19

0,42

+8,81

 

Pre viac informácií kontaktujte našich obchodných zástupcov a navštívte našu webovú stránku s e-shopom www.agrobiosfer.sk.

Ing. Pavol Krempa, PhD.

Obchodný manažér

Agrobiosfer, s.r.o.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down