18.03.2015 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stabilné úrody aj v nepriaznivých klimatických podmienkach

Pšenica je jednou z najrozšírenejších obilnín na svete, pričom zabezpečuje viac ako polovicu energetickej potreby ľudstva. Avšak v dôsledku stále meniacich sa podmienok dochádza k značným stratám na celkovej produkcii.

 

Na to, aby sa splnil dopyt pri súčasnom populačnom raste sa bude musieť produkcia obilnín zvýšiť oproti súčasnej produkčnej úrovni. Rovnako aj z pohľadu ekonomickej udržateľnosti podnikov je potrebné udržať vysoké a stabilné úrody s vyrovnanými kvalitatívnymi parametrami aj  počas extrémnych výkyvov počasia.

Vyššia odolnosť od zasiatia

Počas agrotechnického termínu výsevu pšenice sme museli v tomto roku bojovať v mnohých oblastiach s nadmernými zrážkami, ktoré spôsobili zamokrenie pozemkov resp. veľkým suchom. Oba tieto faktory posunuli významne termín sejby. Práve na základe tejto skutočnosti sme počas jesennej inventarizácie pozorovali značné rozdiely vo vyrovnanosti porastov. Tento nepriaznivý vplyv prostredia môžeme eliminovať prostredníctvom biostimulačného morenia. Komplexné riešenie stimulácie a výživy pri morení poskytuje kombinácia prípravku Alga 300 ++P (2 l/t) s prírodnou prevenciou SoftGuard (1 l/t). Látky obsiahnuté v daných prípravkoch zvyšujú vitalitu klíčiacich rastlín s výsledným rýchlejším vyrovnanejším klíčením a vzchádzaním. Rastliny sú po tomto zásahu mohutnejšie, zdravšie, majú bohatý koreňový systém a vstupujú  skôr do odnožovania. V prípade neskoršieho termínu sejby sa takýmto spôsobom eliminujú  prípadné straty na úrode.

Dobré prezimovanie porastu

V posledných rokoch sme svedkami predlžovania jesene, v ktorej sa často striedajú periódy sucha a tepla s nadmerným vlhkým a chladným počasím. Tieto faktory prostredia spolu s posunutým termínom sejby sa odzrkadľujú v nevyrovnanom raste pšenice. Zásahy, ktoré realizujeme v jesennom období by mali byť zamerané na maximálnu podporu prezimovania rastlín a zároveň by mali zaisťovať čo najskoršie naštartovanie procesu regenerácie po zime. Dobré prezimovanie ozimín závisí od vytvorenia bohatého koreňového systému (obr. 1). Takýto koreňový systém umožní prijať rastline dostatočné množstvo vody a živín, čím si rastliny vytvárajú energetické zásoby, ktoré im pomôžu zdolať zimné obdobie. K naplneniu tohto cieľa pomôže aplikácia prípravku Alga 300++P (1 l/ha), ktorý má stimulačný účinok na rast a rozvoj koreňov, jemného koreňového vlásnenia a tvorbu vzácnych jesenných odnoží. Pre tento účel odporúčame aplikovať aj produkt MicroRich (0,5 l /ha), ktorý prostredníctvom živín ako Mn, podporí odnožovanie rastlín a na druhej strane prvky ako K a B výrazne podporia mrazuvzdornosť porastu. Významným opatrením sa v tomto období stáva aj preventívne ošetrenie porastu prípravkom SoftGuard++ (1 l/ha), ktorý posilní imunitný systém rastlín a rovnako zvýši ich odolnosť na nízke teploty, ktoré sú v jesennom období rizikové.

Jarná regenerácia

Akonáhle začnú v jarnom období rásť biele korienky je čas na aplikáciu biostimulácie. V tomto období je možné prostredníctvom stimulácie porast podľa potreby zahustiť alebo naopak v hustých porastoch obmedziť mortalitu produktívnych odnoží. Opakovanou aplikáciou hnojiva na báze morských rias Alga 300++P podporíme regeneráciu a tvorbu koreňového systému, ktorý začína intenzívne produkovať fytohormóny z radu cytokinínov, prostredníctvom čoho začína rastlina efektívne odnožovať. Takto je možné riedke porasty zahustiť a získať, tak požadovaný počet klasov na jednotku plochy. V oblastiach, kde sa často tvoria pôdne prísušky a rastliny trpia suchom dochádza k redukcii koreňov s priamym dopadom na odnože. Prostredníctvom stimulačných a antistresových  látok obsiahnutých v prípravku Alga 300++P vedia rastliny aj počas týchto nepriaznivých podmienok udržať aktívne korene a tým aj životaschopné odnože. Ľahko prijateľné mikroelementy obsiahnuté v prípravku MicroRich (0,5 l/ha) pomôžu rastline zvýšiť príjem živín z pôdy a zároveň posilnia ich kondíciu a celkový rast. V chladnejších jarných podmienkach pomáhajú prvky ako meď a mangán prítomné v produkte odblokovať príjem dusíka. Pôsobenie vyšších teplôt spolu s nadmerným vlhkom je v jarnom období predpokladom vzniku plesni, preto môžeme do tankmixu pridať aj produkt SoftGuard ++ (1 l/ha), ktorý pôsobí preventívne proti hubovým, bakteriálnym a  vírusovým chorobám.  Pokiaľ sa daný produkt kombinuje s fungicídmi významne podporuje ich účinnosť.

Ako udržať dobrú kvalitu?

Tak ako pri väčšine obilnín, tak aj pri pšenici má pri realizačnej cene veľký význam kvalita produkcie. Vysoká teplota, ktorá sa objavuje od fázy kvitnutia až po zrenie môže urýchliť zrelosť a spôsobiť predčasné starnutie listov. V takomto prípade klesá dostupnosť asimilátov potrebných k rastu zrna a syntéze škrobu, čo má za následok zmenu kvality a pokles hmotnosti zrna. Protistresovou ochranou v podobe Alga 300++K (1 l/ha) v období od objavenia sa zástavového listu až do začiatku mliečnej zrelosti môžeme predchádzať týmto negatívnym vplyvom vysokej teploty. Táto aplikácia je merateľná aj zvýšením HTZ. Ďalším dôležitým faktorom dosiahnutia dobrej potravinárskej kvality pšenice je udržať v rastline dostatočné množstvo vody a následne usmerniť tok asimilátov prednostne do zrna. Aplikácia aminokyselín produktom  Amino Total (0,5 kg/ha) podporí syntézu bielkovín a intenzívnejšie zabudovanie dusíka do zrna.

Ekonomické zhodnotenie

V rámci maloparcelkového pokusu sme sledovali vplyv biostimulačného morenia a biostimulácie na báze morských rias na výšku úrody pšenice (tab.). Touto technológiou sa nám podarilo navýšiť celkové úrody odrody Limbora až na 7,9 t/ha, čo predstavuje nárast o 1,3 t/ha oproti kontrole. Aplikácia prípravkov Agrobiosfer, s.r.o. je spojená vždy v tankmixe s pesticídom (herbicíd, insekticíd, fungicíd), čím sa šetria náklady na samotný prejazd postrekovača.

 

Ing. Zuzana Balátová, PhD.

produktový manažér

Agrobiosfer, s.r.o.

 

Tab: Výsledky maloparcelkového pokusu s pšenicou ozimnou (2014). Lokalita: Bučany (VŠÚ, Selekt), Riešiteľ pokusu: doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc.

Tabuľka

 

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down