23.02.2022 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

REPKA ( jar) + Agronóm č. 1 / 2022

Stagnácia v produkcii, pokračujúci rast cien.

V prvej dekáde februára sme mohli pozorovať najmä na severnom a strednom Slovensku súvislú snehovú pokrývku, naopak v nižších polohách sa snehová pokrývka vytvárala len prechodne na niekoľko dní a nebola dostatočne vysoká, veľa repkových plôch tak bolo čiastočne alebo úplne bez snehu. Čo sa týka teplôt – na celom území Slovenska bola dlhá teplá jeseň a repky neustále vegetovali. Mnohé porasty repky pre predlžujúci sa vegetačný vrchol vyžadovali na jeseň ošetrenie morforegulátorom, ktoré zvlášť pri skoro založených porastoch bolo nutné vo väčšine prípadov zopakovať. Chladnejšie dni v decembri spomalili vegetáciu rastlín. V januári 2022 sme na celom Slovensku zaznamenali mrazy, hlavne nočné, pričom v niektorých oblastiach boli zaznamenané veľmi nízke teploty.

Stav väčšiny porastov repky na Slovensku na jeseň pred prezimovaním bol veľmi dobrý. Aj keď v niektorých oblastiach sú porasty redšie a menšie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (podtatranská oblasť), majú rastliny dobre vyvinutú koreňovú sústavu.

Hneď po otvorení vegetácie bude potrebné vykonať podrobnú prehliadku porastov. Je predpoklad, že prerastené vegetačné vrcholy pod vplyvom silných, dlhšie trvajúcich mrazov premrzli. Odhnitie vegetačných vrcholov repky po otvorení vegetácie môže byť spôsobené aj škodcami, ktorí ešte na jeseň zniesli vajíčka v blízkosti vegetačného vrcholu. Vyliahnuté larvy následne likvidovali vegetačný vrchol, ktorý odhníva. V takýchto prípadoch bude potrebná podrobná prehliadka celého porastu repky za účelom zistenia rozsahu poškodenia. Pestovateľ sa bude musieť rozhodnúť, čo s napadnutým porastom. Otvorenie vegetácie prinesie so sebou aj výskyt prvých jarných škodcov, ktorých treba podrobne sledovať a vo vhodný čas aplikovať niektorý z povolených insekticídov.

 Každá minca má dve strany – v prípade tak zaujímavej komodity akou je v súčasnosti repka je jednou zo strán jej pestovanie v kontexte podmienok prostredia, špecifík danej sezóny, zvolenej technológie, celkového prístupu pestovateľa, čo očakáva a druhou je trh. Čo sa týka situácie s repkou na trhu v rámci EÚ došlo od roku 2014 k výraznému poklesu v produkcii repky, konkrétne o 20 percent. Podľa názoru viacerých odborníkov tento pokles dostal ceny za repku vysoko s predpokladom ich ďalšieho rastu do budúcnosti. V roku 2021 bolo v EÚ pozberaných cez 17 miliónov ton repky, pričom celková produkcia bola daná nadpriemernou úrodou z hektára. Najväčším európskym producentom je Nemecko s 3, 7 milióna ton repky. Produkciu cez 3 milióny ton dosiahlo Francúzsko, taktiež Poľsko s 3,22 milióna ton. Produkcia repky v Českej republike v posledných rokoch osciluje v rozpätí 1 až 1,5 milióna ton. Porovnateľne intenzívne sa repka pestuje aj na Slovensku – v roku 2021 so zberovou plochou na úrovni 133-tisíc hektárov s priemernou úrodou 3,04 tony z hektára a výslednou produkciou 405-tisíc ton repky, sme sa zaradili na desiate miesto v EÚ. Je to dobrý výsledok, avšak zberová plocha v SR bola najnižšia za posledných päť rokov a celková produkcia bola šiesta najnižšia za posledných desať rokov. Vplyv na úrody repky mal opäť priebeh počasia zvlášť nerovnomerné rozloženie zrážok počas vegetácie (sucho v marci a apríli, nadpriemerné zrážky v máji).

 Naďalej najväčším producentom repky vo svete je v posledných troch rokoch (2019 – 2021) Kanada s 28percentami, je taktiež najväčším svetovým exportérom repkového semena a výrazným spôsobom ovplyvňuje medzinárodný trh. EÚ má na produkcii repky 26-percentný podiel, zároveň je jej najväčším spracovateľom vo svete. Pre prepad v produkcii repky v Kanade v roku 2021 (očakávala sa úroda cez 20 miliónov ton repky, avšak reálne bolo pozberaných iba 13,4 milióna ton), taktiež pokles zásob repky vo svete a v EÚ, ktoré sa za posledné tri roky znížili o 50 percent, sú aktuálne ceny za repku rekordné. Navyše podľa názoru odborníkov je tu priestor pre ich ďalší rast, hlavne na jeseň v roku 2022.

Otázkou je aký vplyv budú mať uvedené skutočnosti na ďalší vývoj v pestovaní repky nielen u nás, ale aj vo svete? Faktom je, že pestovatelia sú konfrontovaní s vysokými cenami za priemyselné hnojivá, pokračujúcimi reštrikciami účinných látok v ochrane rastlín a postupným zavádzaním Zelenej dohody.

VIERA UVÍROVÁ

Repka I. + Agronóm č.1 / 2022 : https://rno.sk/wp-content/uploads/2022/02/repka-1-min.pdf

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down