18.03.2013 | 06:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stanovisko k vyjadreniam riaditeľky Potravinárskej komory Slovenska Halgašovej

O uverejnenie stanoviska ako odpovede na skresľujúce a zavádzajúce informácie J. Halgašovej uverejnené na našej stránke pod názvom Reakcia PKS: Vážne zlyhanie štátu pri výkone kontroly dodávky poľskej hydiny, zo dňa 8.3.2013 na základe informácie riaditeľky PKS J. Halgašovej požiadal MVDr. Jozef Felcan, riaditeľ RVPS Martin.

Stanovisko:

Pani Halgašová vo svojom vyjadrení narábala s neoverenými a neúplnými informáciami typu “ jedna babka povedala“. Tento štýl informovania spotrebiteľa nie je hodný úrovne úradu, ktorý pani Halgašová zastáva.  Riaditeľka Potravinárskej komory by si mala pri svojich vyjadreniach zabezpečiť všetky potrebné a úplné informácie k tomu aby vydala akékoľvek vierohodné stanovisko pre verejnosť.

Pravda o poľskom mäse je taká, že 6.3.2013 v stredu, inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Martine pri kontrole prepravy potravín zastavili poľského prepravcu mäsa a mäsových výrobkov. Po otvorení ložného priestoru bolo cítiť zápach  a inšpektori RVPS Martin identifikovali zdroj zápachu z neumytých a nedezinfikovaných prepraviek na mäso. Po dôslednej kontrole ložného priestoru inšpektori našli za predpoposledným radom prázdnych prepraviek 20 ks prepraviek po cca 15 kg  kuracích častí, ktoré neboli prekryté - boli voľne ložené v prepravkách bez akéhokoľvek označenia.

Vodič dodávky nevedel predložiť nadobúdacie doklady o pôvode kuracích častí a dôvodil tým, že vezie naspäť do firmy v Poľsku  tovar, ktorý nebol prevzatý v kamenných predajniach  Prievidzi a Bošanoch a dodacie listy od prepravovaného tovaru ostali v predajniach.  Inšpektori RVPS Martin ešte počas kontroly informovali kontaktné osoby v RVPS Prievidza na vykonanie kontroly v mieste určenia – kamenných predajniach do ktorých bol tovar podľa vyjadrenia šoféra privezený.

Na mieste kontroly bolo vykonané  senzorické posúdenie prepravovaného mäsa a v čase kontroly prepravované mäso nevykazovalo senzorické zmeny (mäso nezapáchalo, nejavilo farebné zmeny, nebolo osliznuté a nejavilo známky kazenia).  Vzhľadom na nezlučiteľnosť prepravy mäsa - kuracích častí  a neumytých a nevydezinfikovaných prepraviek a nemožnosti identifikácie prepravovaného tovaru (tovar neznámeho pôvodu) chceli uložiť inšpektori RVPS MT blokovú pokutu  na mieste, čo vodič odmietol, s odôvodnením, že nemá žiadne peniaze a nie je to jeho tovar.  Taktiež nemal peniaze na uhradenie likvidácie kuracích častí v kafilérii v SR, pretože kafilériu vždy platí prepravca, preto sa  vodič telefonicky sa kontaktoval s majiteľom firmy, ktorý sa neskôr kontaktoval telefonicky s inšpektormi RVPS MT. Majiteľ firmy v telefonickom dohovore prisľúbil, že tovar neškodne odstráni v Poľskej republike a doloží na RVPS Martin   doklad o neškodnej likvidácii kuracích častí o hmotnosti cca 300 kg v zmysle platnej legislatívy EU.

Pre zabezpečenie prísľubu majiteľa, že tovar - kuracie časti po dovezení do firmy v Poľskej republike  dá neškodne  zlikvidovať,  a pre zabezpečenie aby mäso nebolo vyložené v reštauračných zariadeniach alebo v iných  predajniach v SR,  po dohode s DI PZ Martin bolo auto eskortované políciou na hranice s okresom Dolný Kubín kde ho prevzala hliadka PZ Dolný  Kubín a tá ho sprevádzala po hranicu s Poľskou republikou.

Poľská veterinárna autorita bola informovaná veterinárnou autoritou Slovenskej republiky o vzniknutej situácii.

Voči majiteľovi bol podaný návrh na začatie správneho  konania, čo je zaznamenané aj v systéme Kobra ihneď po vykonaní kontroly.

Na regionálnu  veterinárnu  a potravinovú správu Martin majiteľ doručil doklad o neškodnom odstránení v kafilerickom zariadení v Poľskej republike 320 kg kuracích častí.

Toto je vysoko profesionálny postup orgánov veterinárnej služby pri ochrane spotrebiteľa a nič viac inšpektori RVPS Martin nemohli pri kontrole uskutočniť nakoľko mäso podľa prísľubu majiteľa skončilo v kafilérii v Poľskej republike o čom je aj úradný doklad založený v spise na RVPS Martin.

Keby pani Halgašová zaujala profesionálny prístup k tomuto problému a informovala sa o vzniknutej situácii na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky alebo na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Martine, bola by sa dozvedela o presných a úplných podrobnostiach týkajúcich sa tohto prípadu, pretože už počas kontroly bola Štátna veterinárna a potravinová správa SR informovaná o vzniknutom probléme a Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky informovala veterinárnu autoritu Poľskej republiky o vzniknutej situácii a o ďalších postupoch inšpektorov RVPS Martin, pretože na Varšavskom stretnutí šéfov veterinárnych služieb bola dohodnutá stratégia informovanosti o zistených problémoch v prípade porušenia potravinového práva v inom  štáte V4.

 Pani Halgašová vo svojom príspevku by potom mohla vyzdvihnúť súčinnosť a spoluprácu  z nižšieho kontrolného stupňa veterinárnej správy na vyšší kontrolný stupeň veterinárnej správy, mohla by oceniť a potvrdiť význam veterinárnej služby ako takej a celý kontrolný systém v toku potravín od prvovýrobcu až na spotrebiteľský stôl.

 Potom by pani Halgašová nemusela obviňovať veterinárov z Martina zo zlyhania, z laxnosti z nedôraznosti a iných nedôvodných obvinení, ktoré by si vyžadovali od postu riaditeľa potravinárskej komory po takýchto nedôvodných a nekompetentných obvineniach,  ospravedlnenie celému veterinárnemu stavu za svoje vyjadrenia v médiách, nakoľko veterinári po nociach a po pracovnej dobe, v čase svojho voľna kontrolujú prepravu, výrobu, distribúciu a predaj potravín. O tom, že sa im darí svedčí množstvo odhalených porušení, ktoré sú riešené sankciami v zmysle zákona.

 RVPS Martin patrí k piatim regionálnym veterinárnym a potravinovým správam  z najvyšším záchytom nedostatkov pri kontrole prepravy potravín na cestách, s najvyšším počtom uložených sankcií.

K tomu región Martina predurčuje zemepisná  poloha, nakoľko Martin leží  na križovatke dvoch významných trás severojužnej a východozápadnej prepravnej trasy.

Vážená pani Halgašová môžem Vás ubezpečiť, že inšpektori RVPS Martin k svojej práci pristupujú veľmi zodpovedne a rigorózne, pretože aj my sme v spotrebiteľskom rade, máme rodiny, máme deti, máme vnúčatá, ktoré chodia do tých istých obchodov a sú konzumenti tých istých potravín ako hociktorý občan tohto štátu.

 MVDr. Jozef Felcan, riaditeľ RVPS Martin

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down