06.08.2015 | 06:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Šťastie praje pripraveným!

Áno, je to stará pravda overená mnohými skúsenosťami a príkladmi a núti nás k premýšľaniu. Zodpovedný hospodár, ktorý má cit rozoznať riziká ohrozujúce výsledok jeho práce, zvažuje postupy a metódy ako ich eliminovať. Morenie a certifikované osivo – to je príprava na výborný výsledok! Je to ako silná predsunutá obrana v rozhodujúcej bitke o úrodu. Poďme sa spoločne pozrieť, akú obranu odporúča spoločnosť Syngenta.

Osivo je významnou položkou, nákladovým vstupom v rastlinnej výrobe farmy, a preto každý progresívny pestovateľ uvažuje o tom, ako uchrániť biologický potenciál a vybranú vstupnú investíciu čo najefektívnejšie preniesť do výnosu, s prehľadom zasiať. Ak pestovateľ očakáva výborný štart k vysokým úrodám a kvalite, je morenie prípravkom CELEST TRIO Formula M  od Syngenty tá správna obrana a výhodné poistenie budúcnosti porastov obilnín.

 

CELEST TRIO Formula M je komplexné trojzložkové fungicídne moridlo s veľmi širokou registráciou v jarných aj ozimných obilninách, s vynikajúcou účinnosťou proti širokému spektru hubových patogénov.

V jednej formulácii spája tri moderné účinné látky difenoconazole 25 g/l, fludioxonil 25 g/l, tebuconazole 10 g/l, s cieľom maximálne chrániť osivo a zabezpečiť mu tak perfektný štart. Tieto osvedčené účinné látky sú vysoko tolerantné  ku klíčiacim obilninám a poskytujú veľmi kvalitnú ochranu juvenilným rastlinám. Vyznačujú sa dlhodobou a stabilnou účinnosťou, aby chránili ozimné obilniny proti fuzariózam a plesni snežnej t.j. od sejby až po predjarné obdobie po prezimovaní. Jariny chráni taktiež počas najkritickejšieho obdobia rastu a vývoja. Poskytuje rovnomernú a trvale vysokú úroveň ochrany nezávisle od razantnosti infekčného tlaku a priebehu počasia.

 

Moridlo CELEST TRIO Formula M v dávke 2 l/t si vašu dôveru získa ako veľmi účinné a komplexné riešenie proti hubovým patogénom s nasledovnými výhodami pre pestovateľa:

  • moridlo s najširším spektrom fungicídneho účinku na slovenskom trhu určené pre pšenicu, tritika, jačmeň, raž a ovos,
  • vynikajúca účinnosť proti hospodársky významným hubovým chorobám znižujúcim úrodu a kvalitu obilia,
  • 100 % účinnosť na mazľavú sneť zakrpatenú,
  • bezkonkurenčný a stabilne dlhodobý účinok pre bezpečné prezimovanie a vynikajúcu kondíciu až do štartu v predjarnom období,
  •  výborná tolerancia k osivám, neznižuje ich klíčivosť a vzchádzanie ani pri prípadnom predávkovaní v procese morenia. Vysoko kvalitná formulácia s pozitívnym vplyvom na úrodu,
  • možnosť samostatnej aplikácie alebo spolu s penovým prípravkom CET M s využitím technológie  „100% aplikačný proces “.

  

Formula M, označuje modernú, vylepšenú formuláciu moridiel Syngenta, ktorá zlepšuje všetky parametre namoreného osiva, predovšetkým priľnavosť moridla k obilkám, nižšiu prašnosť, lepšiu oteruvzdornosť a taktiež lepší vzhľad a farebnú pokryvnosť namoreného osiva.

Moridlá s Formula M technológiou poskytujú taktiež ekonomický benefit pre výrobcov osiva a farmárov:

1. zvýšenie kapacity výkonu moričky v priemere o 15 %,

2. zlepšenie sypnosti o 12 %,

3. zvýšenie pokryvnosti moridlom o 15 %,

4. zníženie prašnosti o 20 %,

5. úspora technologickej vody a zníženie potreby vlhčenia osiva v priebehu morenia,

6. kratšie technologické prestávky, rýchlejší nábeh do procesu morenia osiva. Samotné čistenie liniek je oveľa jednoduchšie.

7. Zvýšenie dennej spracovateľskej kapacity a tým aj výkonu z poskytovaných

služieb morenia na mobilných staniciach u pestovateľa.

 

 

V procese morenia týmto prípravkom je taktiež možné použiť patentovanú technológiu „100% aplikačný proces“, tzv. technológiu zapeňovania prípravkom CET M, ktorá rieši morenie na úrovni jednotlivých zŕn! Na každé zrno je aplikovaná moriaca suspenzia v 100% kvalite vrátane ťažko moriteľných častí ako je ryha, zvrásnenie alebo ochlpené časti semien.

 

Agronomické zhrnutie prínosu morenia prípravkom CELEST TRIO Formula M:

 

Pokiaľ zakúpim namorené osivo,  získavam  benefit v podobe ochrany od výsevu do zapojenia porastu proti celému spektru chorôb prenosných osivom a pôdou.

Nedá mi nepripomenúť jeden súčasný fakt z praxe. Nájsť pre agronóma riešenia, ktoré vyhovujú z hľadiska optimálneho osevného postupu, t.j. zastúpenia a sledu plodín, ako aj vyhovujúce z pohľadu podnikateľa, ktorý sleduje aktuálnu profitabilitu pestovanej plodiny, je náročný cieľ! Osevný postup je dnes viac ako často na fytosanitárnej hrane únosnosti, čo podporuje gradáciu negatívneho vplyvu chorôb a škodcov na pestovanú kultúru. Morenie sa preto stáva významným faktorom profitability a istoty príjmov pre podnik. Pestovateľ, ak má vôľu, má v rukách účinný nástroj na kontrolu najdôležitejších chorôb prenosných osivom a pôdou.

Morenie má pozitívny vplyv na hustotu, zapojenie porastu a jeho konkurencieschopnosť po vzídení. Dobrý zdravotný stav počas zimy umožňuje bezproblémový a vitálny štart vegetácie na jar, čím zvyšujeme úrodový potenciál na maximum. Prevenciou a účinným riešením kalamitného výskytu osivom a pôdou prenosných chorôb je kvalitný a certifikovaný množiteľský materiál, správna agrotechnika, spracovanie pôdy, ktoré šetrí vlahu a nezhutňuje. To znamená osevný postup rešpektujúci trvalú udržateľnosť produkčnej schopnosti pôdy, rastlinnej výroby, krajiny.

A istotu, ktorú vám nedá  poisťovací agent ani  pred vlastným gólom, nemusíte hľadať. Tú vám poskytne v obilninách  CELEST TRIO Formula M, viac ako len kvalitné morenie.

 

Autor: Róbert Lipták, Syngenta Slovakia s.r.o.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down