30.05.2014 | 04:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Štát doteraz vrátil pôvodným vlastníkom 965.247 hektárov lesných pozemkov

Štát do konca minulého roka odovzdal 965.247 ha lesných pozemkov ich pôvodným vlastníkom z celkovej výmery 1.148.012 ha. Výmera neodovzdanej plochy je 182.765 ha. Vyplýva to zo správy, ktorú dnes posunulo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPaRV) SR do medzirezortného pripomienkového konania. Transformácia sa vzťahuje na pozemky v pôsobnosti tohto ministerstva, ako aj Ministerstva obrany (MO) SR.

BRATISLAVA. Správa vychádza zo stavu k 31. 12. 2013 a z údajov štátnych organizácií lesného hospodárstva (ŠOLH), ktoré v súčasnosti obhospodarujú 1.028.253 ha lesnej pôdy, z toho 814.175 ha lesných pozemkov je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v nájme od fyzických a právnických osôb majú ŠOLH 31.313 ha a 182.765 ha lesných pozemkov je vo vlastníctve neštátneho sektora. Ide o osoby, či už právnické alebo fyzické, ktoré si uplatnili svoje nároky a ešte sa o nich rozhoduje. Ďalej o osoby, ktoré si doteraz svoje nároky neuplatnili, o neznámych vlastníkov, ako aj o vlastníkov so známym menom, avšak neznámym miestom ich pobytu.
      Náprava niektorých krívd podľa prvého reštitučného zákona z roku 1991 a druhého z roku 2003 spočíva vo vrátení vlastníckeho práva k lesným pozemkom, ktoré prešli na štát v zákonom ustanovených prípadoch. Oprávnené osoby si podľa prvého reštitučného zákona mohli uplatniť svoje práva na príslušnom pozemkovom úrade len do 31. decembra 1992 a zároveň mali vyzvať povinnú osobu na vydanie nehnuteľnosti. Na základe tejto výzvy povinné osoby spísali dohodu o vydaní vlastníctva, ktorú musel schváliť pozemkový úrad. Pozemkové úrady schválili 156 takých dohôd a v 145 prípadoch vydali rozhodnutie, v prípade že medzi povinnou a oprávnenou osobou k dohode nedošlo, jednu dohodu neschválili.
      Po predĺžení reštitúcií si oprávnené osoby mohli uplatniť nároky aj do konca roka 2004, a to podľa druhého reštitučného zákona z roku 2003 na tom obvodnom pozemkovom úrade, v obvode ktorého vlastnili pozemok. Zároveň mali preukázať listinami, že vlastníctvo pozemku prešlo na štát. Následne príslušný pozemkový úrad rozhodol o navrátení vlastníctva k pozemku alebo o priznaní práva na náhradu. Podľa evidencie ŠOLH pozemkové úrady ku koncu minulého roka vydali v rámci druhej reštitúcie 2088 rozhodnutí na výmeru 7688,341 ha. Nakoľko tento druhý reštitučný zákon neupravuje povinnosť oznamovať rozhodnutie ŠOLH, tieto organizácie nemajú vedomosť o všetkých rozhodnutiach pozemkových úradov.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down