30.05.2016 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stav porastov kukurice siatej po vzídení v roku 2016

Ako uvádza na svojich stránkach SHMÚ, počasie v apríli má často premenlivý charakter. Táto premenlivosť má viacero príčin a súvisí predovšetkým s nestabilnou polohou frontálnej zóny, ale napríklad aj so zväčšujúcim sa množstvom slnečného žiarenia, ktoré prinášajú stále dlhšie dni.

Vlastná inventarizácia

Inventarizácia porastov kukurice siatej bola vykonaná pracovníkmi NPPC – VÚRV Piešťany v mesiaci máj na 115 porastoch nachádzajúcich sa v  pestovateľských oblastiach tejto plodiny v rámci celej SR.

Celkový stav porastov a ich ďalší vývoj bude závisieť predovšetkým od ich „vysporiadania sa“ s nepriaznivými podmienkami nielen v počiatočných fázach vegetácie.

Celkový stav porastov hodnotíme ako primeraný. V kategórii 3 bolo zaradených 19 percent porastov (kompletne vzídené, v dobrom kondičnom a zdravotnom stave, nezaburinené s predpokladom dosiahnutia dobrej úrody), v kategórii 2 (vzídené, avšak nevyrovnané, s nižším stupňom zaburinenia) bolo 64 percent porastov a 17 percent porastov sme zaradili do najslabšej kategórie 1 (nekompletne vzídené, medzerovité, nevyrovnané, do veľkej miery zaburinené a poškodené chorobami a škodcami). Priemerná známka za celé Slovensko predstavovala hodnotu 2 body.

Porasty kukurice siatej na zrno sú v rôznom štádiu vývoja. Počet rastlín v krajoch SR sa pohybuje od 36 000 do 97 000 rastlín na hektár. Kompletnosť a vyrovnanosť porastov bola v jednotlivých regiónoch rozdielna a v mnohom boli ovplyvnené teplotami vo výške 5 centimetrov nad povrchom pôdy a úhrnmi zrážok v tom - ktorom regióne. Kompletnosť v krajoch sa pohybovala od 50 do 100 percent, vyrovnanosť od 60 do 95 percent. V priemere za sledované porasty bola kompletnosť 83 percent. Vyrovnanosť na jednotlivých honoch sa v závislosti od porastov v priemere pohybovala na úrovni 83 percent. Podľa osivárskych firiem je len málo nevyvrátiteľných dôkazov, ktoré vysvetľujú, prečo na jar dochádza k nerovnomernému rastu vzchádzajúcich rastlín. Je to preto, že rozhoduje viacero faktorov prostredia.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down