03.04.2018 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stav porastov pšenice ozimnej po prezimovaní v roku 2018

Inventarizáciu porastov a zhodnotenie ich stavu po prezimovaní sme vykonali v dňoch 13. až 21. marca 2018 na porastoch v jednotlivých krajoch SR. V rámci monitoringu sme hodnotili počet rastlín na jednotku plochy, zapojenosť, kompletnosť a vyrovnanosť porastov, zdravotný stav, vplyv škodlivých činiteľov a zaburinenie.

Stručné zhodnotenie jesene

Vplyvom priaznivých poveternostných podmienok v jesenných mesiacoch, ako aj vďaka dlhšiemu trvaniu vegetačného obdobia (aj počas celého novembra) sme konštatovali, že stav porastov pred zimou výraznejšie neovplyvnila skutočnosť, že porasty boli založené aj po neskôr zberaných plodinách, ako slnečnica, kukurica na siláž, ale predovšetkým kukurica na zrno. I keď sme pred zimou pozorovali aj porasty v nižšom vývojovom štádiu (1 – 2 listy), tieto porasty boli dostatočne vyvinuté a pripravené na optimálne prezimovanie.

Pre predsejbovú prípravu pôdy boli podmienky na jeseň roku 2017 relatívne vhodné, i keď z dôvodu vyšších úhrnov zrážok mohlo dochádzať k časovému stresu. Napriek tomu sme konštatovali, že predsejbová príprava bola vykonaná precíznejšie, aj keď v niektorých prípadoch sa vyskytovali nedostatky, ktoré súviseli hlavne s časovým stresom po neskôr zberaných predplodinách. Z našich zistení vyplynulo, že podstatná časť porastov bola zakladaná minimalizačnou, resp. redukovanou technológiou.

Z pohľadu termínu sejby sa pestovatelia priklonili k sejbe ku koncu agrotechnického termínu. Podľa našich zistení, na základe jesenných inventarizácií, sme odhadli, že približne 75 percent porastov bolo vysiatych ku koncu agrotechnického termínu, resp. až po ňom.

Napriek pozorovaným nedostatkom spojených hlavne s predsejbovou prípravou pôdy, prípadne i oneskoreným termínom sejby, priaznivé poveternostné podmienky v čase zakladania porastov a ich počiatočného vývoja spôsobili, že hustotu porastov pšeníc po ich vzídení sme hodnotili ako optimálnu. Aj neskôr vysiate porasty po predplodinách zberaných v neskorších, pre zakladanie porastov pšenice nie najvhodnejších termínoch, sa vplyvom priaznivých podmienok v mesiacoch október a november uspokojivo zapojili. V čase jesennej inventarizácie sme zistili priemerný počet rastlín pšenice na úrovni 291 kusov na meter štvorcový. Nižší počet rastlín na jednotke plochy môže súvisieť s faktom, že pestovatelia v poslednom období výberom vhodných odrôd pristupujú aj k znižovaniu výsevkov, čo súvisí s nižšími hodnotami tohto ukazovateľa v posledných rokoch. Vhodný výber kvalitnej odrody dokáže za optimálnych podmienok eliminovať znížený výsev predovšetkým vyššou tvorbou odnoží už počas jesennej, ale hlavne jarnej vegetácie.

Medzerovitosť porastov sme vo väčšine prípadov a vo všetkých lokalitách hodnotili ako minimálnu (maximálne na úrovni 6 – 13 percent). Táto bola spôsobená skôr nedostatkami v kvalite prípravy osivového lôžka a samotnej sejby (často osivo nezapracované - na povrchu pôdy), prípadne jej oneskorením.

Stav porastov pred prezimovaním

Celkový stav porastov na základe vykonanej inventarizácie z konca novembra sme vyhodnotili na základe nami stanovenej štvor bodovej stupnice. Porasty zaradené do kategórie 1 (nekompletný, nevyrovnaný, medzerovitý) sme neevidovali. Do kategórie 2 (vzídený, nekompletný medzerovitý porast) spadali približne 4 percentá porastov. Porasty s predpokladom dobrej úrody, t. j. kategória 3 (porast vzídený, kompletný, primerane vyrovnaný) sme evidovali na takmer 41 percentách plôch.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down