12.12.2017 | 11:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stav porastov pšenice ozimnej pred nástupom zimy

Súčasťou agrobiologickej kontroly ozimín pred prezimovaním je ich inventarizácia, hodnotenie stavu tesne pred predpokladaným ukončením jesennej vegetácie a ich pripravenosť na prezimovanie. Porasty sme hodnotili na základe odberov a rozborov vzoriek rastlinného materiálu a vizuálneho hodnotenia. V tomto roku sme monitoring vykonali v dňoch 21. až 29. novembra 2017.

Predplodina

Z jesennej inventarizácie porastov predpokladáme, že pšenica bola po strukovinách (vrátane sóje) vysiata približne na 24 percentách plôch. Na takmer 16 percentách plôch bola pre pšenicu ozimnú volená ako predplodina a približne na rovnakej výmere bola zaradená v slede po slnečnici. Zaraďovanie po obilninách je z hľadiska kvality zrna ale aj úrod menej vhodné, avšak na základe našich pozorovaní sme zistili, že minimálne na 26 percentách plôch bola pre pšenicu predplodinou práve obilnina (jačmeň, pšenica) a asi na 18 percentách plôch kukurica.

Kvalita predsejbovej prípravy pôdy

Pre predsejbovú prípravu pôdy boli podmienky na jeseň roku 2017 relatívne vhodné, i keď z dôvodu vyšších úhrnov zrážok mohlo dochádzať k časovému stresu. Napriek tomu môžeme konštatovať, že predsejbová príprava bola vykonaná precíznejšie, i keď tak ako sme konštatovali aj v minulých rokoch, zaznamenali sme niektoré nedostatky, ktoré súviseli hlavne so spomínaným časovým stresom. Hlavne po zaradení ozimín v osevnom postupe po neskôr zberaných predplodinách, zostávalo na prípravu pôdy relatívne málo času. Z našich zistení vyplynulo, že podstatná časť porastov bola zakladaná minimalizačnou, resp. redukovanou technológiou.

Z pohľadu termínu sejby sa pestovatelia i v tomto roku skôr priklonili k sejbe ku koncu agrotechnického termínu. Podľa našich zistení, na základe jesenných inventarizácií, predpokladáme, že až takmer 75 percent porastov ozimných obilnín bolo na jeseň vysiatych ku koncu agrotechnického termínu, resp. až po ňom. Posun termínu sejby súvisí aj s predlžovaním jesenného vegetačného obdobia, ktoré v posledných rokoch často pretrváva až do konca novembra, niekedy aj dlhšie. Z tohto dôvodu nepredpokladáme, že by termín sejby bol faktorom, ktorý výraznejšie ovplyvní ďalší vývoj porastov a tým aj konečnú produkciu.

Hustota, zapojenosť a vyrovnanosť porastov

Napriek tomu, že sme pri inventarizácii porastov pozorovali niektoré z vyššie uvádzaných negatívnych javov spojených hlavne s predsejbovou prípravou pôdy, prípadne i oneskoreným termínom sejby, priaznivé poveternostné podmienky v čase zakladania porastov a ich počiatočného vývoja spôsobili, že hustotu porastov pšeníc po ich vzídení možno hodnotiť ako optimálnu.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down