Stav porastov repy poznamenalo sucho

Tak ako všetky plodiny, aj cukrová repa je tento rok stresovaná suchom. Má to však výhodu slabého výskytu chorôb. Táto situácia sa môže zmeniť po zrážkach, pripomeňme si teda príznaky možných ochorení repy.

Signalizačná správa

Verticíliové vädnutie repy

Najrozšírenejšie ochorenie na cukrovej repe v tomto období je jasne viditeľné poškodenie listov verticíliovým vädnutím repy (Verticillium albo-atrum). Táto polyfágna pôdna huba napáda predovšetkým cievne zväzky (xylém). Okrem cukrovej repy napáda hlavne zemiaky a mnoho ďalších plodín a burín. Navonok sa príznaky napadnutia prejavujú vädnutím vonkajších listov a môže byť často napadnutá len polovica čepele a listového rapíku. Pri reze koreňom sú cievne zväzky z časti hnedé až čierne (ide o tracheomykózu). Často sa môže na koreňoch repy vyskytovať spolu s ďalšími pôdnymi hubami, ktoré spôsobujú totálnu hnilobu koreňov repy, ako sú napríklad huby Rhizoctonia solani

a Fusarium solani. Výskyt tejto choroby spôsobuje predovšetkým zlá štruktúra pôdy a zlý vlahový režim. Z hľadiska hospodárskeho však nie v súčasnom systéme pestovania cukrovej repy významnou chorobou aj keď sa s jej prítomnosťou možno v porastoch repy pravidelne stretnúť.

Cerkospóra repová

Napriek dlhotrvajúcemu suchu sú lokality, kde boli podmienky pre hnedú škvrnitosť listov – cerkospóru repovú (Cercospora beticola). K svojmu rozvoju choroba vyžaduje vlhké počasie s vyššími teplotami 20 – 27°C, nočné teploty nad 16°C. Nástup ochorenia však môže byť po dosiahnutí podmienok veľmi rýchly. Príznaky sú viditeľné ako škvrny na listoch. Na začiatku výskytu sú veľké 2-3 mm s výrazným hnedofialovým lemovaním a sivohnedým stredom. Vo vlhkom počasí je na ich povrchu viditeľný striebristý nálet konídií. Postupne môžu škvrny splývať a usychať. Choroba sa šíri v troch fázach. Najskôr horizontálne z rastliny na rastlinu, čo trvá 2 až 4 týždne, v druhej fáze sa šíri vertikálne zo starších listov na mladšie a posledná tretia fáza znamená epidémiu. Kvôli škodám, ktoré táto choroba spôsobuje, je nutné chemicky ošetrovať. Prahová hodnota pre ošetrenie sa určuje pri dosiahnutí kritického čísla 5 napadnutých listov zo 100 odtrhnutých listov z rôznych rastlín v poraste, ak je na liste aspoň jedna škvrna. Toto platí do 10. augusta a zodpovedá napadnutiu 5 percent porastu, čo je najvyššia možná akceptovateľná miera napadnutia z primárnej infekcie. Druhá prahová hodnota je akceptovateľná pri napadnutí do 40 až 50 listov zo 100 po 15. auguste, pri vyššom počte je nutné zasiahnuť. Dôvodom na ošetrenie je aj ohniskový výskyt. Práve júlové výskyty cerkospóry sú rozhodujúce pre jej ďalšie šírenie, lebo sú to primárne infekcie z pozberových zvyškov. Pri ich objavení na poraste treba ošetrovať dvakrát za vegetáciu: prvé ošetrenie v júli, druhé ošetrenie o dva týždne neskôr. Ak sa prvé príznaky choroby objavia až v auguste je potrebné jedno ošetrenie. Pri dosiahnutí kritického čísla až v druhej polovici augusta je už ošetrenie málo efektívné. V našich pestovateľských oblastiach sa ošetrovanie cukrovej repy proti cerkospóre hneď na začiatku výskytu ukázalo ako vysoko rentabilné, lebo choroba dokáže napadnúť sekundárne celý porast a znížiť cukornatosť a úrodu buliev až na 50 percent.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *