19.06.2018 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stav porastov slnečnice ročnej po vzídení

Ako uvádza na svojich stránkach SHMÚ, počas tohoročného apríla zaznamenal rekordne vysoké priemerné mesačné teploty vzduchu. Aktuálne hodnoty prekonali rekordy prevažne z apríla 2009 a na niektorých meteorologických staniciach z roku 2000. V Oravskej Lesnej, v Poprade a v Medzilaborciach boli prekonané až 84 rokov staré rekordy z roku 1934.

Všeobecné podklady

Aká úroda sa dá očakávať, aký bude ďalší priebeh počasia, bude skoro zber? To ukáže čas nakoľko priebeh počasia, ktorý do istej miery môže nastúpený trend zo začiatku jari eliminovať. Z našich pozorovaní doteraz vyplynulo, že príliš skorý zber väčšinou prinášala aj dosiahnutie nižších úrod.

Vlastná inventarizácia

Inventarizácia porastov slnečnice ročnej bola vykonaná pracovníkmi NPPC – VÚRV Piešťany v mesiaci máj na 58 porastoch nachádzajúcich sa v  pestovateľských oblastiach tejto plodiny v rámci celej SR. Je treba podotknúť, že vo viacerých regiónoch, sme počas monitoringu porasty slnečnice ročnej pozorovali v obmedzených počtoch.

Počet rastlín na plošnú jednotku je rozhodujúci úrodotvorný prvok, ktorý nemožno okrem výsevku a kvalitnej sejby, následnými agrotechnickými opatreniami výrazne ovplyvniť. V hodnotených porastoch sme zaznamenali v priemere 60 500 rastlín na hektár s rozpätím v krajoch od 50 000 do 83 000 rastlín na hektár. Podľa typu hybridu je pre stredne neskoré a stredne skoré hybridy odporúčaná hustota 65 – 70 000 vzídených rastlín na hektár. Do tejto optimálnej kategórie spadala časť porastov. Riedke porasty sa javia ako problematické z pohľadu dosiahnutia optimálnych úrod. Takéto plochy sa vyskytovali najviac v Banskobystrickom kraji.

Kompletnosť porastov

Niektoré porasty sa vyznačovali horšou kompletnosťou spôsobenou predovšetkým problematickou prípravou pôdy na jar, poveternostnými pomermi pred aj po sejbe a v čase vzchádzania. Kompletnosť porastov v priemere za SR predstavovala hodnotu 78 percent a pohybovala sa v jednotlivých krajoch v rozpätí od 60 do 95 percent. Najnižšou kompletnosťou sa vyznačovali podľa očakávania porasty neskôr siate.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down