06.06.2016 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stav porastov slnečnice ročnej po vzídení v r. 2016

Inventarizácia porastov slnečnice ročnej bola vykonaná pracovníkmi NPPC – VÚRV Piešťany v mesiaci máj 2016 na 34 porastoch, nachádzajúcich sa v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky.

Počet rastlín

Počet rastlín na plošnú jednotku je rozhodujúci úrodotvorný prvok, ktorý nemožno okrem výsevku a kvalitnej sejby, následnými agrotechnickými opatreniami výrazne ovplyvniť. V hodnotených porastoch sme zaznamenali v priemere 61 500 rastlín na jeden hektár, s rozpätím v krajoch od 33 000 do 82 000 rastlín na hektár. Podľa hodnoty FAO a typu hybridu je pre stredne neskoré a stredne skoré hybridy odporúčaná hustota 65 – 70 000 vzídených rastlín na hektár. Do tejto optimálnej kategórie spadala časť porastov. Riedke porasty sa javia ako problematické z pohľadu dosiahnutia optimálnych úrod. Takéto plochy sa vyskytovali najviac v Nitrianskom kraji.

Kompletnosť a vyrovnanosť porastov

Niektoré porasty sa vyznačovali horšou kompletnosťou spôsobenou predovšetkým problematickou prípravou pôdy na jar, poveternostnými pomermi pred aj po sejbe a v čase vzchádzania. Kompletnosť porastov v priemere za SR predstavovala hodnotu 82 percent a pohybovala sa v jednotlivých krajoch v rozpätí od 60 do 100 percent. Najnižšou kompletnosťou sa vyznačovali podľa očakávania porasty neskôr siate. Taktiež z pohľadu vyrovnanosti boli medzi porastmi zaznamenané výrazné rozdiely. Hodnoty vyrovnanosti sa pohybovali od 60 do 90 percent, pričom priemerná vyrovnanosť v krajoch bola 80 percent. Väčšina porastov sa však vyznačovala istým stupňom nevyrovnanosti, spôsobeným nerovnomerným vzchádzaním vplyvom neskoršej sejby, prípravy pôdy a poveternostných pomerov. V ďalšom období bude tento ukazovateľ závisieť od priebehu poveternostných podmienok.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down