18.04.2013 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stimulácia a listová výživa kukurice a slnečnice

Vzhľadom na priebeh počasia tohtoročného jara sú všetky porasty ozimín oneskorené a sejba niektorých plodín už pomaly začína meškať. Preto je nevyhnutné zakomponovať do technológie pestovania taktiež stimulačné látky, ktoré podporia rast a posunú rastliny dopredu. Každý získaný deň a náskok bude pre porasty repky, pšenice, jačmeňa, kukurice a ostatných plodín veľkou výhodou a tieto porasty budú dosahovať vyššie úrody. Aplikácia prírodných stimulátorov na báze morských rias s výživou Vám bezpečne pomôžu dosiahnuť vysoké úrody za každého počasia.

Výživa a stimulácia kukurice
Z pohľadu odčerpania živín z pôdy odberom úrody patrí kukurica medzi plodiny, ktoré odčerpajú z pôdy značné množstvo živín. Jednou tonou zrna kukurice a príslušného množstva kôrovia odoberie z pôdy asi 30 kg N, 5 kg P, 29 kg K, 0,67 kg Ca a 1,25 kg Mg. Tak ako u všetkých poľných plodín i u kukurice je najdôležitejší rýchly štart. Použitím prípravku na báze morských rias Alga 600 v dáke 1 kg/t osiva podporíte rýchle klíčenie, stimulujete rast koreňov a jemného koreňového vlásnenia a zabezpečíte rastlinám lepší príjem vody, živín a ich využitie. Odporúčenia v oblasti listovej výživy a stimulácie počas vegetácie sú nasledovné:
1. Alga 600 v dávke 0,5 kg/ha vo fáze od 2 – 10 listov (optimum 8. list)
Hlavný účinok spočíva v podpore tvorby koreňov a jemného koreňového vlásnenia, green efektu, protistresovej ochrany, celkového zosilnenia porastu a jeho výživy. Touto aplikáciou vytvárame predpoklad na navýšenie úrody.
2. Alga 600 v dávke 0,5 kg/ha vo fáze od 1 m do posledného postreku
Hlavný účinok tejto aplikácie spočíva vo zväčšení listovej plochy, green efekte, zvýšení koncentrácie chlorofylu a celkového výkonu fotosyntetického aparátu, usmernení toku asimilátov do zrna, čím sa zvyšuje HTZ a taktiež je porast zabezpečený protistresovo. V tejto fáze už priamo ovplyvňujeme výšku úrody a zvyšujeme HTZ. Ošetrené porasty dosahujú vyššie úrody o 15 – 25 % v prípade prísušku v porovnaní s kontrolou.
Potreba zinku pre kukuricu
Kukurica je vďačná za tento prvok. Odber zinku kukuricou predstavuje hodnoty od 125 – 280 g/ha. Veľmi dôležitá je však forma zinku, ktorá ovplyvňuje jeho prijateľnosť. V pokusoch s rôznymi formami zinku výsledky dokázali, že zinok v chelátovej forme je najlepšie prijateľný a využiteľný. Ostatné formy sú podstatne menej efektívne. Čiže nie je dôležité množstvo zinku v prípravku ale jeho forma. Prípravok ProZinc (dávka 0,5 – 1 l/ha), ktorý obsahuje 130 g Zn v chelátovej forme je preto vhodný na aplikáciu. Výsledky pokusu s prípravkom Alga 600 a ProZinc ukazuje tabuľka č. 1.

Výživa a stimulácia slnečnice
Genetický potenciál slnečnice je na úrovni 5 t nažiek z hektára, ale v súčasnosti ho využíva asi len na 50 %. Slnečnica odčerpá z pôdy značné množstvo živín a úrodou 1 t nažiek a príslušného množstva nadzemnej hmoty odoberie približne 60 kg N, 10 kg P, 120 kg K a 60 kg Ca. Metodika ošetrenia pre slnečnicu je zhodná s metodikou do kukurice (Alga 600 0,5 kg/ha). Kvalita a výška úrody je závislá na dôležitom prvku bóru, ktorý je obsiahnutý v prípravku ProBoron (dávka 0,5 -0,75 l/ha). Bór v tomto prípravku je organicky viazaný, takže 100% prijateľný a využiteľný. Z tohto pohľadu nami doporučené dávky dostatočne pokryjú nároky slnečnice alebo repky. Výsledky pokusov sú uvedené v tabuľke č.2.
- Výsledky poloprevádzkového pokusu, okr. Bánovce nad Bebravou (2012)

Prevencia proti chorobám
SoftGuard s účinnou látkou chitosan oligosacharid, je aktivátorom imunity rastlín a zabezpečuje prevenciu voči hubovým, vírusovým a bakteriálnym chorobám. Taktiež pôsobí ako stimulátor, hnojivo a v tankmixe s ostatnými prípravkami zvyšuje ich využiteľnosť. Z výsledkov pokusov sme zistili synergický účinok po použití prípravkov na báze morských rias (tab.2). Veľkou výhodou je, že patogény si na účinnú látku chitosan oligosacharid nevytvárajú rezistenciu.
Pre viac informácií kontaktujte našich obchodných zástupcov alebo našu webovú stránku www.agrobiosfer.sk.
Ing. Pavol Krempa, PhD.
Obchodní manažér
Agrobiosfer s. r. o.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down