08.08.2017 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stratégia ochrany porastov proti klíčiacim burinám

Preemergentný herbicíd je dôležitým nástrojom v účinnej ochrane proti burinám, avšak správne načasovanie a samotná aplikácia môžu byť zložité. Každý pestovateľ by mal mať vypracovanú stratégiu boja proti burinám v závislosti od pestovanej plodiny a burinového spektra. Dôvodov rozšírenia burín je mnoho, cez šírenie sa osivom, výmrvom alebo nesprávnym spracovaním pôdy, ktoré každoročne prináša pestovateľom nemalé náklady na ich likvidáciu. Nanešťastie, zamedziť ich výskytu nie je možné, preto treba dbať na cielenú a efektívnu ochranu proti týmto škodlivým činiteľom.

Výhod včasného ničenia burín je neúrekom. Treba spomenúť predovšetkým šetrenie pôdnou vlahou a živín, ktoré tak budú k dispozícií pre kultúrnu plodinu. Odburinené pozemky sú okrem toho dobre pripravené na vegetáciu a v porovnaní s neošetrenými plochami poskytujú vyššie úrody.

Stratégia boja

Pri plánovaní herbicídnej ochrany musíme mať na zreteli, že nie je možné úplne odstrániť buriny jednou aplikáciu. Mnohokrát nestačí ani niekoľkoročná prax a buriny v porastoch vedia potrápiť aj najskúsenejších pestovateľov. Neexistuje žiadny účinný prípravok, ktorý by zlikvidoval všetky buriny naraz. Treba voliť prípravky na základe sezónneho výskytu, poveternostných podmienok a tiež ekonomických možností podniku. Všetky buriny majú určitú stratégiu prežitia a nemožno ich úplne zlikvidovať, lebo majú rôzne životné cykly a spôsoby reprodukcie. Semená burín môžu nečinne prežiť v štádiu dormancie aj niekoľko rokov a pred tým, ako vyklíčia, dokážu odolať výkyvom počasia ako je sucho a v neposlednom rade aj aplikovaným herbicídom.

Na likvidáciu burín existujú dva primárne typy ochrany – preemergentné a postemergentné ošetrenie. Rozdiely medzi týmito dvoma druhmi ošetrenia a ich správne použitie majú vplyv na efektívnosť regulácie zaburinenia počas vegetačného obdobia.

Preemergentný herbicíd vytvára ochranné bariérové tesnenie okolo semien, čím zabraňuje ich klíčeniu a rastu. V podstate sa semeno zadusí a odumrie. Preemergent sa používa na začiatku vegetačného obdobia, pred vzídením plodiny. Herbicíd môže byť do pôdy aplikovaný buď postrekom v kvapalnej alebo v granulovanej forme. Pôda absorbuje obe formy. Aktivátorom herbicídu je voda, preto je nevyhnutný dážď do 14 dní od termínu aplikácie (10 - 15 milimetrov). Tieto herbicídy nie sú účinné pre likvidáciu trvácich burín, napr. tráv, pretože majú hlboký koreňový systém a každoročne prezimujú, a následne po nástupe optimálnych teplôt znova vyrastú.

Druhým typom regulácie je aplikácia postemergentného herbicídu. Tento typ ochrany sa používa až po vzídení buriny. Akonáhle začne rásť, je už neskoro na aplikáciu preemergentu a je potrebné použiť postemergentnú aplikáciu. Opodstatnenie majú aj pri silnom zaburinení, kedy preemergent nebol stopercentne účinný. Postemergentné herbicídy účinkujú vďaka schopnosti burín akumulovať účinnú látku a translokovať ju až do koreňového systému rastliny. Počas vegetácie je často nevyhnutné herbicídny zásah opakovať viackrát. Dôkladná aplikácia na jeseň môže tento problém čiastočne eliminovať, pretože zamedzí rastu burín na jar a ich následnému šíreniu semenom.

Treba si zodpovedať

Použitiu vhodnej technológie na likvidáciu burín predchádzajú nasledovné otázky. Aká bola predplodina a ako vhodne ošetriť pozemok po jej zbere?

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down