21.02.2020 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Strategický plán 2021 – 2027, zameranie na sektor ovocia a zeleniny

Intervenčná stratégia bola vypracovaná v súlade s návrhom Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV, ďalej len nariadenie) z 1. júna 2018.

Intervenčná stratégia bola vypracovaná na základe konzultácií s jednotlivými zástupcami riadiaceho orgánu ako aj záujmových skupín na Slovensku. Menovite bola konzultovaná so zástupcami SPPK, AKS, Združenia mladých farmárov na Slovensku, Zväzom zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Ovocinárskou úniou Slovenskej republiky, Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska, odborníkmi na lesy a lesné hospodárstvo, dobré životné podmienky zvierat a v neposlednom rade so zástupcami Agro-ekofóra a Greenpeace.

Intervencie

Viazaná podpora príjmu v objeme 333 841 933 eur. Ide o 12 percent z objemu priamych platieb. Z objemu priamych platieb budú 2 percentá využité na podporu bielkovinových plodín a 10 percent objemu priamych platieb bude použitých na ostatné viazané platby. Slovensko využije viazanú podporu príjmu na podporu zakrytých plôch, vybraných druhov ovocia a zeleniny s vysokou a veľmi vysokou prácnosťou, pestovanie cukrovej repy, chmeľu a bielkovinových plodín. Zo živočíšnej výroby sa podporí chov bahníc, jariek a kôz, výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka a kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka. Pokles viazanej podpory v živočíšnej výrobe na úrovni 109,6 mil. eur sa bude kompenzovať z národných zdrojov.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down