Strategický plán - boj o zdroje na prežitie

Vláda SR schválila Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027. Z európskych zdrojov je na toto obdobie vyčlenených viac ako 3,3 miliardy eur, príspevok zo štátneho rozpočtu predstavuje 865 miliónov eur. Nejde samozrejme o finálnu verziu. Schválený dokument bol odoslaný do Bruselu na posúdenie. K dokumentu sa ešte uskutočnia konzultácie a úpravy a až následne bude finálne schválený.

Pri tvorbe tohto strategického dokumentu sa vychádzalo z analýz silných a slabých stránok rezortu, Intervenčnej stratégie a vládou prijatou „Víziou spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035“, kde sú zadefinované ciele slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva vo forme vertikál. Tu je potrebné podotknúť, že nejde o prvý dokument takéhoto charakteru, už sme tu mali Koncepciu rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020 a bohužiaľ tento dokument išiel takpovediac do stratena. Či už je to vízia, koncepcia alebo plán, význam majú len vtedy, keď sa po istom čase uskutočnia aj odpočty - čo sa podarilo naplniť, a to, čo sa naopak vôbec nepodarilo. V tomto prípade je potrebné spýtať sa, prečo sa tak nestalo a čo treba spraviť, aby prišlo k náprave a aspoň k priblíženiu sa k cieľu.

Nielen chcieť, ale aj vedieť

Jednoznačne treba vyzdvihnúť možnosť zapojiť sa do činnosti pracovných skupín prostredníctvom stavovských a odborných záujmových združení. Napriek tomu, že bolo cítiť, že rezortné ministerstvo chce spolupracovať na výslednej podobe Strategického plánu s odborníkmi v pracovných skupinách, zároveň sme všetci cítili, že na takýto spôsob práce nie je ministerstvo ani pripravené, ani nastavené. Možnosť podieľať sa na príprave novej podoby poľnohospodárskej politiky bola oproti predchádzajúcim obdobiam novinka. Predošlé prípravy totiž prebiehali v podstate za zatvorenými dverami. V marci 2015 bol poľnohospodárom zaslaný dokument Program rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2020 (nie je to chyba v dátume, taktiež tu bol posun). Keď sme si k dokumentu vtedy sadli a začali ho študovať, nemali sme už žiadnu možnosť ovplyvniť jeho podobu. Systém „berte toto, tu a teraz, my sme to pre vás a dokonca za vás pripravili“ nebolo určite to správne riešenie.

Koncom roka 2021 bol výsledný Strategický plán bližšie predstavený aj na verejných diskusiách. Niektoré jeho časti však ihneď vyvolali viacero otázok, pretože neboli s odbornou verejnosťou dostatočne dobre prediskutované.

S množstvom pripomienok

Vzhľadom na to, že Slovensko stratilo značné množstvo času, dôvody by boli predmetom samostatného článku, ministerstvo pôdohospodárstva predložilo návrh Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027 v utorok 4. januára do medzirezortného pripomienkového konania.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down