14.05.2018 | 04:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Štrukturálne zisťovania fariem a vývoj pracovných síl v poľnohospodárstve

Štrukturálne zisťovanie fariem sa uskutočňuje v trojročných intervaloch na rovnakom metodickom základe pre všetky členské štáty Európskej únie z dôvodu zabezpečenia kompatibility. Do tohto zisťovania boli zaradené všetky poľnohospodárske podniky, podnikajúce v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby, bez ohľadu na rozsah produkcie, ako aj domácnosti, ktoré dosiahli niektorú z prahových hodnôt, stanovených v Slovenskej republike pre farmu.

Od roku 2010 boli zvýšené minimálne prahové hodnoty u neregistrovaných fyzických osôb, stanovených pre farmu v Slovenskej republike, a preto rok 2001 do istej miery obmedzuje komparácie najmä u neregistrovaných fyzických osôb (domácností). Štrukturálne zisťovanie fariem patrí k najspoľahlivejšej a najobjektívnejšej forme štatistickej identifikácie štruktúry poľnohospodárskych fariem v poľnohospodárstve, a slúži i ku komparácii v rámci krajín Európskej únie.

 Farmy registrovaných fyzických osôb

 V roku 2001 farmy registrovaných fyzických osôb hospodárili na 214 562 hektároch (ha) poľnohospodárskej pôdy (p.p.), v roku 2016 už na 303 480,19 ha p. p. Obhospodarovaná pôda sa v tejto právnej forme zvýšila o takmer polovicu (o 41,4 %).

Za uvedené obdobie sa obhospodarovaná pôda v tomto type hospodárenia zvýšila celoplošne vo všetkých krajoch s výnimkou Trenčianskeho kraja, najviac sa však zvýšila v Žilinskom, Košickom, Prešovskom a v Banskobystrickom kraji. K najväčšiemu zvýšeniu obhospodarovanej pôdy u tejto právnej formy došlo v menej produkčných oblastiach Slovenska.

Priemerná výmera obhospodarovanej pôdy na jednu farmu registrovaných fyzických osôb v roku 2016 predstavovala 52,4 ha (v roku 2001 bola len 39,2 ha p. p.). Počet týchto fariem (hospodáriacich na pôde) sa oproti roku 2001 nielenže zvýšil, ale zvýšila sa i priemerná výmera na jednu farmu.

Počet fariem registrovaných fyzických osôb sa oproti cenzu z roka 2001 zvýšil o 61 fariem, t.j. o 1 %. K najvyššiemu zvýšeniu počtu týchto fariem došlo v Žilinskom a v Prešovskom kraji; naopak, k najvyššiemu zníženiu došlo v Nitrianskom a v Trnavskom kraji.

Podobne ako u obhospodarovanej pôdy sa tu prejavil trend nárastu počtu registrovaných fariem fyzických osôb v menej produkčných poľnohospodárskych oblastiach, a k poklesu počtu týchto podnikateľských subjektov došlo v produkčných poľnohospodárskych oblastiach. V produkčných oblastiach dominujú korporátne farmy.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down