31.08.2016 | 06:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Súčasná politika rozvoja vidieka a II. pilier SPP

Slovenská republika má rozlohu 49 036 štvorcových kilometrov, z čoho 48 percent zaberá poľnohospodárska pôda, a 40 percent je pokrytých lesmi. Poľnohospodárska pôda sa skladá približne zo 71 percent ornej pôdy a z 28 percent trvalých trávnych porastov, pričom 65 percent z poľnohospodárskej pôdy je klasifikovaných ako oblasť zasiahnutá prírodnými obmedzeniami, ktoré limitujú výrobný potenciál.

Slovensko má 5 426 252 obyvateľov, z ktorých podľa novej typológie vidieckych oblastí (podľa kritérií OECD), vypracovanej Európskou komisiou, až 88 percent žije v prevažne vidieckych a v prechodných oblastiach, pokrývajúcich 95 percent z územia Slovenska.

Hustota obyvateľstva v SR v roku 2015 bola 111 obyvateľov na 1 štvorcový kilometer ( v mestách predstavovala 405 obyvateľov na 1 štvorcový kilometer; na vidieku to bolo len 60 obyvateľov na 1 štvorcový kilometer.

Ku koncu roka 2015 bolo na území SR 2 890 obcí, z toho so štatútom mesta je 140 obcí. Najväčší podiel na sídelnej štruktúre v SR majú vidiecke obce do 5 000 obyvateľov. Tento podiel tvorí až 2 750 obcí (95,2 percenta z celkového počtu obcí v SR), v ktorých žije 2 487 405 obyvateľov, t. j. 45,84 percenta z celkového počtu obyvateľov SR.

V sídelnej štruktúre SR prevládajú malé obce do 1 000 obyvateľov, ktorých je až 65,7 percenta z celkového počtu obcí. Žije v nich len 846 904 obyvateľov (t. j. 15,61 percenta) obyvateľov Slovenska.

Tieto malé vidiecke obce však tvoria prirodzenú reprodukčnú základňu pracovných síl pre poľnohospodársku prvovýrobu. Od roku 2000 klesá počet obyvateľstva v obciach od 200 do 1000 obyvateľov.

Neustály pokles stavu zamestnancov v poľnohospodárstve radí Slovensko medzi krajiny s najnižším podielom poľnohospodárskych pracovníkov na celkovom počte zamestnancov.

Významné odvetvie

V dôsledku vysokého pokrytia územia Slovenska lesmi (40 percent) je lesné hospodárstvo významným odvetvím vidieckeho hospodárstva. Odvetvie lesného hospodárstva sa takisto viac koncentruje na prvovýrobu než na ďalšie spracovanie dreva, a je veľmi závislé od výnosov z ťažby dreva.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down