27.10.2015 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Súčasnosť budovaná na histórii

Poľnohospodárske družstvo Kozárovce má takmer 60. ročnú históriu. Do roku 1990 bolo súčasťou Jednotného roľníckeho družstva TEKOV so sídlom v Starom Tekove, ktoré hospodárilo v katastrálnom území obcí Starý Tekov, Hronské Kľačany, Veľké Kozmálovce, Tlmače a Kozárovce.

Významná transformácia družstva z pohľadu súčasnosti prebehla v deväťdesiatych rokoch, kedy sa veľké „starotekovské“ družstvo rozdelilo do menších poľnohospodárskych podnikov a jedným z nich je aj súčasné PD Kozárovce so vznikom v roku 1991. Družstvo hospodári na1052 hektároch ornej pôdy s takmer sto percentným zornením, nachádzajúcej sa v okolí rovnomennej obce.

Tradícia nepustí

„Sme tradičné družstvo s rastlinnou a živočíšnou výrobou. Pestujeme obilniny, olejniny a pre potreby živočíšnej výroby kukuricu na siláž a lucernu siatu,“ predstavil na úvod zameranie výroby Ing. Peter Repiský, predseda PD Kozárovce a k sile živočíšnej výroby uviedol: „Chov hospodárskych zvierat je spätý s dlhou históriou nášho družstva a je teda aj dnes jeho neodmysliteľnou podstatou. Momentálne máme 750 kusov hovädzieho dobytka z toho 300 kusov dojníc.“

Z obilnín pestujú pšenicu mäkkú ozimnú, jačmeň ozimný a ovos nahý. V tomto roku chcú vyskúšať pestovanie pšenice tvrdej. Stabilnou súčasťou osevného postupu je repka olejná, ktorú v tomto roku pestovali na výmere 239 hektárov. Zo strukovín dorábajú sóju, ktorú v tomto roku osiali na 80 hektároch.

„Keďže hospodárime na stredne ťažkých až ťažších pôdach, zaradením sóje do osevného postupu zlepšujeme štruktúru týchto pôd obohatením o organickú hmotu a predovšetkým o dusík,“ uviedol P. Repiský a dodal: „S jej pestovaním sú spojené aj určité riziká, ktoré sa prejavili v predminulom a aj v tomto roku, kedy bol výrazný deficit zrážok počas vegetácie. Výsledkom boli podpriemerné úrody sóje, ktoré nedokázali pokryť vynaložené náklady na túto plodinu.“

Podmienky nepriali

Dlhotrvajúcim suchom a horúčavami v letnom období boli najviac postihnuté jariny, z nich okrem sóje, najmä kukurica na zrno.

„Kukuricu na zrno sme ešte nezberali, porasty však nevyzerajú dobre, úrodu zrna odhadujeme na polovicu oproti predchádzajúcemu roku,“ hodnotil P. Repiský.

Vplyv podmienok prostredia neobišiel ani kukuricu na siláž a v porovnaní s minulým rokom bola úroda nižšia o jednu tretinu, t. j. 27 ton zelenej hmoty z hektára. Okrem výroby siláže zabezpečujú krmovinovú základňu aj konzervovaním vlhkého miaganého kukuričného zrna, zberaného pri  35 – 38 percentnej vlhkosti. Podľa slov P. Repiského pri prepočte na kukuricu s vlhkosťou zrna 14 percent, predpokladajú maximálne 5,5 tony zrna z hektára.

Úroda obilnín potešila

„Rok 2015 sa v našich podmienkach zapísal výnimočne - dosiahli sme historicky najvyššiu úrodu pšenice ozimnej 6,7 tony zrna z hektára potravinárskej kvality,“ hodnotil výsledky žatvy P. Repiský. Spokojnosť vyjadril aj s výškou úrody jačmeňa ozimného sladovníckeho - 5,8 ton zrna z hektára, ale už menej s jeho realizáciou na trhu.

Z pohľadu pestovania repky sa rok 2014 považuje za jeden z najlepších a v podniku v tomto mimoriadnom ročníku dosiahli rekord 4,6 tony z hektára. Podľa vyjadrení predsedu družstva, bola úroda repky v tomto roku určitým sklamaním s dosiahnutým výsledkom 2,8 tony, pričom priemerne dosahujú za štandardných podmienok tri tony z hektára.

Spracovanie pôdy

V PD Kozárovce realizujú už piaty rok podrývanie najmä ťažších ílovitých pôd.

„Vlahový režim sa zlepšil, nedochádza k takému plošnému podmáčaniu pôd s vystúpenou povrchovou vodou. Podrývaním sa pravidelne narúšajú utužené podorničné vrstvy, ktoré vznikajú aj dôsledkom prejazdov stále ťažšej mechanizácie, čím sa zlepšilo vsakovanie vody do pôdy. Pokiaľ sme podrývanie nerealizovali, niektoré miesta boli pre problematický prístup ťažko užívateľné,“ konštatoval P. Repiský.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down