Syndróm ESCA na postupe

Syndróm ESCA patrí vo svete k najrozšírenejším a najznámejším chorobám viniča. V posledných rokoch sa pozoruje jej zvýšený výskyt na celom svete.

Výskyt syndrómu ESCA vedie k strate na úrode, kvalite muštu a k vyorávaniu chorých kmienkov. Preto vo vyspelých vinohradníckych krajinách sa mu venuje osobitná pozornosť. Výskumné ústavy vysvetľujú, čo spôsobuje tento syndróm a upozorňujú na nevyhnutnosť prevencie proti tomuto ochoreniu. Staatliches Weinbauinstitut Freiburg začal v roku 2015 s dotazníkovým prieskumom jeho výskytu vo vinohradoch a hľadaním príčin jeho šírenia. Staatliche Lehr und Versuchsanstalt für Wein und Obstbau Weinsberg nachádza východisko zo situácie so syndrómom ESCA v jemnom reze viniča.
Ochorenie so syndrómom ESCA patrí k vážnym problémom aj na Slovensku. V Malokarpatskej oblasti bol jeho výskyt vysoký. Napadnutie krov dosahovalo až 18 % v závislosti od polohy a odrody. V uplynulom roku začal výskyt syndrómu ESCA skoro, už v polovici júla. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zvýšený výskyt jeho akútnej formy. Je potrebné, aby sa v budúcnosti u nás syndrómu ESCA venovala väčšia pozornosť než doteraz. Je to rovnako vážne ochorenie ako múčnatka alebo pernospóra.
Syndróm ESCA spôsobujú huby, ktoré osídľujú drevnaté časti viniča. Vonkajšie symptómy sa ukazujú na bobuliach hrozna a najmä na listoch. Stratégia húb, ktoré spôsobujú syndróm ESCA je založená na tom, aby sa natrvalo rozmnožili. Ako zdroj ich infekcie slúžia spóry, prípadne konídie, ktoré sa vytvárajú v letnej polovici roka. Rozširujú sa cez vzduch alebo vodu a osídľujú otvorené miesta viničového dreva. Potom môžu ich organizmy pretrvať v dreve roky alebo desaťročia. Neskôr, až po odumretí viniča môžu ukončiť svoju existenciu.

Celý článok je uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 50.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *